Groen licht voor uitbreiding parkeerplaatsen bij stations Raalte en Heino

Er is een tekort aan parkeerplaatsen bij de stations in Heino en Raalte. Dit leidt tot klachten van omwonenden en trein- en busreizigers. Om de parkeerdruk te verlagen zijn er extra parkeerplaatsen nodig. Het gaat tot 2030 om 76 extra parkeerplaatsen in Raalte en 38 in Heino. Deze parkeerplaatsen komen er. In Heino starten de voorbereidingen dit jaar nog.

Eerder dit jaar zijn er verkennende gesprekken gevoerd met de NS, ProRail en provincie. Daarna volgden een aantal schetsen. Deze schetsen zijn aan de buurt en andere betrokken voorgelegd. In de voorbereidingsfase worden de schetsen uitgewerkt tot ontwerpen. Daarbij wordt onder andere naar de inpassing in het groen gekeken. Ook in deze fase vindt er weer afstemming met alle betrokkenen plaats.

Heino
In Heino starten de voorbereidingsfase dit jaar nog. Het streven is om in de tweede helft van 2020 te starten met de aanleg van de eerste parkeerplaatsen. De uitbreiding zal aan de noordzijde van het huidige parkeerterrein plaatsvinden. Inpassing in het groen is een belangrijk aandachtspunt.

Raalte
Om de parkeerplaatsen bij het station in Raalte te realiseren moet de busremise van Keolis verwijderd worden. Ook moet de ondergrond schoon opgeleverd worden. Gezien de lopende contracten is dit niet eerder mogelijk dan in 2021. Dit tijdspad is eerder al richting de buurt gecommuniceerd. In de tussentijd worden de plannen verder uitgewerkt en de voorbereidingsfase gestart. De uitbreiding zal ten westen van het huidige parkeerterrein plaatsvinden.

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...