Gouden tip voor optimaal Overijssels ondernemersklimaat

In de week van 10 tot en met 17 november organiseert Provincie Overijssel de Week van de Overijsselse ondernemer. Centrale vraag: Overijssel is de meest ondernemersvriendelijke Provincie van Nederland. Wat is uw gouden tip zodat wij het ook blijven?

Ondernemers in Overijssel zijn de ruggengraat van de economie en dé banenmotor van de provincie. Hun activiteiten zijn van grote betekenis voor bijvoorbeeld de leefbaarheid in onze winkelcentra, de innovaties in de agrarische sector, de ontwikkelingen op het gebied van schone energie en circulaire economie, de opleidingen die de onderwijssector biedt, de welvaart en de banengroei.

Optimaal ondernemen
Provincie Overijssel heeft, in nauwe samenwerking met de ondernemers, het onderwijs en gemeenten, hard gewerkt aan een optimaal ondernemersklimaat. Zodat de ondernemers kunnen starten, groeien en innoveren. Denk daarbij aan effectieve regelgeving, financiële ondersteuningsmogelijkheden, professionele dienstverlening, optimale vestigingslocaties, het bij elkaar brengen van de juiste partijen, lobby voor de ondernemersbelangen in Den Haag en Brussel. Als provincie zijn wij continu bezig om dat beleid en onze inspanningen up to date te houden.

Gouden tip
De week start op 10 november met het ondernemersontbijt bij Coulisse in Enter, gemeente Wierden. En eindigt op 17 november, de landelijke dag van de ondernemer, met een congres over circulaire economie in Hotel Lumen te Zwolle.
Alle gedeputeerden gaan in deze week tijdens werkbezoeken, congressen en ondernemersbijeenkomsten het gesprek aan met als belangrijkste vraag: wat is uw gouden tip voor een optimaal ondernemersklimaat?

#overijsselonderneemt
Die tips kunnen de ondernemers via twitter met #overijsselonderneemt of via de website www.jijenoverijssel.nl/ondernemen indienen. De top drie maken wij op vrijdag 17 november bekend. En gaan wij mee aan de slag. Net als met alle andere suggesties die wij ontvangen.

Ondernemersvriendelijkst
In november 2016 heeft Overijssel de titel ‘MKB-vriendelijkste provincie van Nederland’ gewonnen. Nu wij het zijn willen wij het ook blijven!

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...