Onderzoek FDF: “Distributiecentrum Raalte heeft vergunning nodig bij meer dan zeven vrachtwagens per maand”

Het distributiecentrum van de Jumbo in Raalte heeft geen natuurbeschermingsvergunning, terwijl dat volgens Farmers Defence Force (FDF) wel zo zou moeten zijn. Alleen als er maandelijks minder dan zeven vrachtwagens komen laden of lossen, is geen vergunning nodig. “Het is duidelijk dat er veel meer vrachtwagens af en aan rijden.” FDF heeft aangifte gedaan en heeft de provincie gevraagd te handhaven tegen het ontbreken van een vergunning. De provincie Overijssel zegt nog niet te weten of Jumbo echt een vergunning nodig heeft.

Farmers Defence Force vindt het onterecht dat de agrarische sector de stikstofproblematiek moet oplossen, terwijl bedrijven in andere sectoren niet eens een vergunning hebben voor de stikstof die zij creëren. Om erachter te komen welke bedrijven zonder natuurbeschermingsvergunning opereren, heeft de boerenorganisatie Wob-verzoeken gedaan. Via die Wet openbaarheid van bestuur weet FDF nu waar wel en waar geen vergunningen zijn aangevraagd of afgegeven. Die Wob-stukken zijn ook ingezien door RTV Oost.

Stikstofruimte

“Eigenlijk willen wij dat we een keer stoppen met die hele stikstofhysterie. Er wordt nu gepraat over dat de boeren hun stikstofruimte moeten inruilen zodat andere sectoren door kunnen. Maar voor we die discussie aan gaan wil ik eerst wel weten hoeveel ruimte er nu is”, verklaart FDF-vicevoorzitter Jos Ubels.

“Wij hebben uitgezocht dat er heel veel onvergunde bedrijven in Nederland zijn. Als je alleen in Noord- en Zuid-Holland de onvergunde bedrijven buiten de agrarische sector een vergunning wil geven en je gebruikt daarvoor de stikstofruimte van boeren, dan heb je daarvoor alle boeren van Nederland nodig. Dan is er geen boer meer over.” Veehouder Ubels wil maar zeggen: “Het probleem zoals men dat nu denkt op te lossen, gaat zo niet opgelost worden. Dan zijn we al onze boeren kwijt en dat is dood- en doodzonde.”

Afstand tot Natura 2000-gebied

FDF is begonnen met de supermarkten en de distributiecentra. In Overijssel blijken in ieder geval de distributiecentra van Jumbo in Raalte, van de Aldi in Ommen en van supermarktketen Plus in Haaksbergen geen natuurbeschermingsvergunning te hebben. De provincie Overijssel heeft dat bevestigd.

Of de bedrijven ook daadwerkelijk een natuurbeschermingsvergunning nodig hebben, hangt af van een heleboel factoren. Het aantal vervoersbewegingen speelt een rol, maar ook de geschiedenis van het bedrijf en de afstand tot een natuurgebied wordt meegerekend.

Volgens Farmers Defence Force is het voor de hand liggend dat bedrijven met veel vervoersbewegingen een hoge stikstof uitstoot hebben en dus moeten beschikken over een natuurbeschermingsvergunning. De centra in Overijssel liggen alle drie in de nabijheid van een Natura 2000-gebied. Maar of er ook echt een vergunning nodig is, kan de provincie nog niet zeggen.

‘Minder dan zeven vrachtwagens per maand’

Van de drie Overijsselse distributiecentra heeft FDF specifiek voor de Jumbo uitgerekend hoe het zit. Het distributiecentrum in Raalte ligt ruim anderhalve kilometer van het Natura 2000-gebied Boetelerveld. “Dit bedrijf kan zonder vergunning werken als er -gerekend over een heel jaar- minder dan zeven vrachtwagens per maand komen laden of lossen. Het mag duidelijk zijn dat dat er in de praktijk veel meer zijn”, stelt Max Hazekamp uit Delden, de jurist van FDF .

Ogen en oren open

“Er moeten wat ogen en oren open gaan in Den Haag, maar ook bij de burger.” Ubels is vastberaden en voelt zich in de strijd ook gesteund door steeds meer boeren. “Want zoals nu geopereerd wordt om de natuur te beschermen is totale waanzin. Dit is echt belachelijk.”

Ubels staat middenin het veld tussen zijn koeien. “Deze dames zouden allemaal teveel stikstof uitstoten en de fabrieken en het verkeer gebruiken niet teveel stikstof. Nou, ik moet al lachen als ik het zeg. Dat dit uit mijn mond komt, het is toch te belachelijk voor woorden.”

Aangifte in Raalte en Beilen

FDF heeft aangifte gedaan bij de politie van de overtredingen van de Jumbo centra in Raalte en Beilen. Bij de provincie zijn handhavingsverzoeken ingediend om ervoor te zorgen dat de distributiecentra zich aan de regels houden. Jumbo zegt zelf op dit moment onderzoek te doen naar de noodzaak van een natuurbeschermingsvergunning. De uitkomst daarvan is nog niet bekend.

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...