Gezamenlijke inspanning van bewoners en ondernemers leidt tot verkeersveilig winkelerf in Langstraat, Wijhe

Een woonerf kent iedereen: een straat of plein waar je stapvoets rijdt en waar de nadruk ligt op de verblijfsfunctie: wonen, spelen, wandelen, enz. Doorgaand verkeer is niet mogelijk, aangezien auto’s ‘te gast’ zijn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe heeft besloten dat eenzelfde erfconstructie wordt gemaakt voor de Langstraat in Wijhe; een winkelerf waar wandelaars, fietsers en auto’s gebruik maken van dezelfde weg.

Na een verkeerskundig onderzoek, uitgevoerd door Goudappel, werden eerder dit jaar een aantal maatregelen voorgesteld om de Langstraat verkeersveiliger te maken. Een van de maatregelen ging over het omdraaien van het eenrichtingsverkeer. Uit de ontvangen reacties bleek dat deze maatregel op dit moment niet passend was. Wethouder Marcel Blind: “We hebben daarom een avond georganiseerd om te luisteren naar wensen en ideeën vanuit  bewoners en ondernemers. Tijdens deze avond kwam naar voren dat een erfconstructie veel draagvlak heeft bij beide partijen.

Ik ben er blij mee dat we tot een plan zijn gekomen waar we gezamenlijk achter staan met elkaar.” Bij een dergelijke erfconstructie hebben voetgangers voorrang en de maximumsnelheid voor alle voertuigen, inclusief (brom)fietsen, wordt verlaagd naar 15 km/uur. Goudappel heeft deze oplossing aanvullend getoetst en hierop een positief advies uitgebracht. Het streven is om de verkeersmaatregel na de zomer uit te voeren.

Het oorspronkelijke voornemen om de rijrichtingen om te draaien wordt niet volledig van tafel geschoven. Als blijkt dat deze erfconstructie niet voldoende effect heeft gehad, worden alternatieve maatregelen, zoals het omdraaien van de rijrichtingen, opnieuw overwogen.

Voor de reconstructie van de entrees van de Langstraat wordt een investeringsbedrag van €30.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gedekt uit beschikbare middelen en verwerkt in de 2e begrotingsrapportage van 2024. Hiernaast maakt de gemeente zich ook sterk voor extra handhaving, waarbij het gaat om controle van verkeersgedrag in de centrumgebieden.

Daarnaast gaat de gemeente samen met ondernemers richtlijnen opstellen voor uitstallingen. Wanneer er nieuwe terrasvergunningen worden verstrekt, wordt er extra aandacht besteedt aan vrije ruimte om te lopen/fietsen. De grootte van de terrassen blijft hierbij gelijk. En ook gaat de gemeente door met het verkennen van mogelijkheden voor extra parkeerruimte in het centrum van Wijhe. Dit is noodzakelijk vanwege de toename van het aantal woningen in het gebied, wat leidt tot een grotere parkeerdruk.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...