Gemeenteraad beveelt Hans Vroomen aan voor burgemeester Ommen

De gemeenteraad van Ommen heeft in de raadsvergadering van 19 oktober 2017 een besluit genomen over de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester. Als het aan de raad ligt, wordt Hans Vroomen de nieuwe (kroonbenoemde) burgemeester van Ommen.

De heer J.M. (Hans) Vroomen is 55 jaar en geboren in Eindhoven. Hij is gehuwd en vader van twee zonen. Hij woont momenteel in Bodegraven. Hans Vroomen is lid van het CDA. Namens deze partij was hij eerder raadslid, wethouder en locoburgemeester in Bodegraven-Reeuwijk en Bodegraven.
Op dit moment is Hans Vroomen lid van het gerechtsbestuur van de Rechtbank Overijssel. Vóór zijn politieke loopbaan was hij onder meer senior adviseur en manager bij enkele advies- en consultantsbureaus. Ook heeft hij in beleids- en managementfuncties gewerkt bij de ministeries van Justitie en Financiën.

Vertrouwenscommissie
In de afgelopen periode heeft de vertrouwenscommissie gesprekken gevoerd met de door de Commissaris van de Koning geselecteerde kandidaten voor de burgemeestersvacature. De vertrouwenscommissie bestaat uit de voorzitters van de 7 raadsfracties in de gemeenteraad. Namens het college van B&W is wethouder Ko Scheele adviseur. Griffier René Tenkink levert ambtelijke ondersteuning.
Volgens voorzitter Annelies Bakelaar van de vertrouwenscommissie maakte Hans Vroomen in de gesprekken een bijzonder goede indruk: ‘Hij is transparant en inhoudelijk sterk, heeft een boeiende visie op de gemeentelijke overheid en goed inzicht in de burgemeestersfunctie. Zijn rustige en evenwichtige persoonlijkheid geeft een prima invulling aan het fenomeen dienend leiderschap, zowel in de richting van raad en college als naar de inwoners van Ommen. Bovendien heeft hij zich uitstekend verdiept in de problematiek van de gemeente Ommen. Hij wil zich sterk maken voor behoud van zelfstandigheid van de gemeente Ommen. Ook wil hij zich inzetten voor een goede, kwalitatieve doorontwikkeling van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH). De gemeenteraad vindt hem een topper die goed past bij Ommen.’

Benoeming per 18 december 2017
De aanbeveling van de gemeenteraad gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister legt de benoeming van de burgemeester voor aan de Koning.
Daarna volgt de kroonbenoeming. De gemeenteraad heeft de voorkeur uitgesproken dat de heer Vroomen wordt benoemd per 18 december 2017. Hans Vroomen heeft aangegeven zo snel mogelijk na zijn benoeming als burgemeester naar Ommen te willen verhuizen. Zijn gezin zal zich in verband met de gezinssituatie wat later in Ommen vestigen.

Vacature
De burgemeestersvacature in Ommen is ontstaan op 12 oktober 2015 door het vertrek van burgemeester Marc-Jan Ahne. Sindsdien is de burgemeestersfunctie waargenomen door Mark Boumans en op dit moment door Bas Verkerk. De vacature is op 15 juni 2017 opengesteld. De sollicitatietermijn eindigde op 6 juli 2017. In totaal hebben 42 personen hun belangstelling kenbaar gemaakt voor het burgemeesterschap van Ommen.

Over Salland TV

x

Check Also

Kaveluitgifte fase 2 nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte van start

De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. In ...