Ontwerpbestemmingsplan sporthal Ommen ter inzage

De Carrousel in Ommen wordt uitgebreid met een nieuwe sporthal. De hal is nodig omdat in Ommen de komende jaren een tekort aan ruimte voor bewegingsonderwijs ontstaat. Het ontwerpbestemmingsplan dat de bouw van de sporthal mogelijk maakt, ligt momenteel ter inzage.

De gemeente heeft als wettelijke taak ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is voor bewegingsonderwijs. Volgens wethouder Ko Scheele is de bouw van de sporthal hard nodig: “We hebben het in Ommen al goed voor elkaar met mooie sportparken en sporthallen. Toen zien we vooral in het centrum van Ommen een tekort aan sportzalen. Met de grote groei van het Vechtdal College moet er echt iets gebeuren. Ook sportverenigingen hebben aangegeven meer ruimte nodig hebben. Daar spelen we op in met een uitbreiding van de Carrousel met een nieuwe sporthal.”

Ruimte voor bewegingsonderwijs en binnensport
De gemeenteraad van Ommen heeft eind 2016 besloten om het aantal binnensportaccommodaties in Ommen uit te breiden met de bouw van een nieuwe sporthal bij de Carrousel. De sporthal krijgt drie zaaldelen. Het Vechtdal College en het primair onderwijs gaan de sporthal overdag gebruiken voor bewegingsonderwijs aan leerlingen. In de avonduren en weekenden gaan sportverenigingen Volco (volleybal) en ZVO (zaalvoetbal) de nieuwe hal gebruiken. Het plan is in de afgelopen periode verder uitgewerkt. De scholen en sportverenigingen zijn hierbij betrokken.

Koppeling met Carrousel
De sporthal wordt tegen het westelijke deel van multifunctioneel centrum Carrousel aangebouwd, aan de zijde van de Dantevijver. Hierdoor kan de sporthal aan de Carrousel gekoppeld worden. De sporthal is dan toegankelijk via de ingang van de Carrousel. Dit biedt de nodige voordelen omdat de Carrousel al veel voorzieningen heeft die voor de nieuwe hal gebruikt kunnen worden.

Bestemmingsplan
De uitbreiding van de sporthal past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om de bouw van de hal mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Omdat de precieze locatie en omvang nog nader worden bepaald, is in het bestemmingsplan de nodige flexibiliteit ingebouwd. In het bestemmingsplan staat hoe groot en hoe hoog de sporthal mag worden. Ook is aandacht voor parkeren. Op parkeerterreinen in de omgeving zijn voldoende mogelijkheden om de vraag naar parkeerplaatsen op te vangen. Wel is het van belang dat de bewegwijzering naar deze terreinen op orde is.

Procedure en planning
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 26 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage. Volgens de actuele planning kan de bouw van de sporthal medio 2018 starten. De bouw duurt ruim een half jaar. De sporthal kan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 in gebruik genomen worden.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Lokaal FNV Vechtdal bijeenkomst

Lokaal FNV Vechtdal organiseert een bijeenkomst voor medewerkers in  de Verpleegtehuizen, Verzorgingstehuizen ...