Gemeentepolis Olst-Wijhe succesvol

De mogelijkheid om via de gemeente gebruik te maken van een collectieve zorgverzekering voorziet in een behoefte. Dit concludeert de gemeente uit de stijging van het aantal gebruikers van deze zorgverzekering. Met ingang van dit jaar kunnen ook inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm van de Gemeentepolis gebruik maken. Tot die tijd gold de grens van 110%.

Wethouder Herman Engberink is blij met dit resultaat. “Als gemeente vinden wij belangrijk dat ook mensen met een laag inkomen zich goed kunnen verzekeren tegen ziektekosten. Daarom is door het verhogen van de inkomensgrens het aantal mensen dat hiervan gebruik kan maken vergroot. Ook hebben we samen met Salland Zorgverzekeringen de bekendheid van deze regeling vergroot. En dat werpt vruchten af!”

Het vergroten van de bekendheid gebeurde onder andere door inloopspreekuren in Olst en in Wijhe te houden. En sinds dit jaar is het ook mogelijk voor inwoners om zich digitaal aan te melden via www.gezondverzekerd.nl.

Salland Zorgverzekeringen geeft bij deze polis een korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. In 2018 waren er 260 inwoners op deze manier verzekerd. In 2019 is dat aantal 321. Dit is een groei van ruim 23%. Het is overigens niet mogelijk om in een lopend kalenderjaar over te stappen.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...