Met de nodige slagen om de arm hebben gemeenten vrijdag ingestemd met het financieel akkoord van het kabinet.


Gemeenten morrend akkoord met kabinet

307 gemeenten brachten hun stem uit. Daarvan stemden 192 voor en 115 tegen. De 101 gemeenten die niet reageerden, zijn door het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij de voorstemmers opgeteld. De waterschappen en de koepels stemden eerder in met het akkoord over de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof), het btw-compensatiefonds en het verplicht schatkistbankieren.

Een meerderheid van de gemeenten geeft aan het akkoord aanvaardbaar te vinden, ondanks principiële bezwaren. Veel  zorgen zijn er over de opeenstapeling van bezuinigingen die op de gemeenten afkomen.  Met name over de efficiencykortingen op de budgetten voor de jeugdzorg, de AWBZ-begeleiding en de Participatiewet is veel onrust. De VNG dringt er bij het kabinet op aan dat de decentralisaties de gemeentelijke begrotingen niet verder uithollen.

Over Salland TV

x

Check Also

Omroep Gelderland en RTV Oost slaan de handen ineen en presenteren: Het debat van het Oosten

In het kader van de komende verkiezingen presenteren Omroep Gelderland en RTV ...