Gemeente Deventer maakt eerst lopende projecten af

De gemeente Deventer zal eerst de lopende projecten afmaken voordat nieuwe projecten worden gestart. Dit komt doordat er krapte is op de arbeidsmarkt en er een groot aanbod aan projecten is, wat de gemeente dwingt om keuzes te maken. Het college heeft besloten welke projecten prioriteit krijgen in de komende periode, zodat er effectief en efficiënt gewerkt kan worden en er sneller capaciteit beschikbaar komt voor nieuwe projecten. De gemeente zal de afgesloten contracten en lopende samenwerkingen voortzetten.

Jaarlijks werken medewerkers van de gemeente aan vele honderden projecten, zoals woningbouwplannen, de aanleg en onderhoud van wegen en fietspaden, de bouw van scholen en de opvang van vluchtelingen. In december 2022 heeft Deventer 30 miljoen euro van het rijk gekregen om onder andere de woningbouw te versnellen, wat veel extra werk betekent. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het echter moeilijk om geschikte mensen te vinden om dit extra werk uit te voeren. Daarom is het nu nodig om keuzes te maken en zo de doorstroming van projecten te versnellen.

Op de lijst met projecten die nu prioriteit krijgen, staan bijna 190 projecten. Daarna worden 41 projecten opgepakt. De initiatiefnemers van deze 41 projecten zijn geïnformeerd. Het college informeert de raad iedere 3 maanden naar de verdeling. Wanneer een aantal van de voorrangsprojecten afgerond is en er weer ruimte en tijd beschikbaar is voor nieuwe projecten.

Bij de keuze voor de voorrangsprojecten houdt het college rekening met verschillende aspecten, zoals de bijdrage van het project aan de woningbouwopgave voor stad en dorpen, de benodigde inzet van projectmanagers, vakspecialisten en adviseurs, eventuele contractverplichtingen en subsidies die afhankelijk zijn van de doorgang van het project.

Lopende projecten, beheer- en onderhoudsprojecten, projecten gekoppeld aan de 30 miljoen euro voor woningbouwversnelling en projecten waarvoor de Wet voorkeursrechten gemeenten geldt, zullen in ieder geval doorgaan. Het college zal drie keer per jaar bekijken welke projecten prioriteit krijgen. In de tussentijd blijft de gemeente zich inzetten om geschikte nieuwe medewerkers te vinden.

Over Salland TV

x

Check Also

Verhalen over littekens van oorlog 

Het 4 mei comité van Deventer is op zoek naar verhalen over ...