Geen vergunning inzamelen oud papier voor Wijhese Vereniging Drumband Beatrix

Vereniging Drumband Beatrix heeft in januari 2017 een vergunningaanvraag ingediend voor de inzameling van oud papier in Wijhe. In de Afvalstoffenverordening en het Uitvoeringsbesluit staat aangegeven dat “alleen scholen en verenigingen met een overeenkomst met de inzameldienst zijn aangewezen voor het inzamelen van oud papier en karton afkomstig uit huishoudens”. NV ROVA is aangewezen als inzameldienst. Vereniging Drumband Beatrix heeft geen overeenkomst met NV ROVA voor de inzameling. Na overleg met de inzamelaars in Wijhe en met ROVA en in afwachting van toekomstig beleid is aangegeven dat er geen nieuwe overeenkomsten worden gesloten, waardoor het college op grond van artikel 2c van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening heeft besloten om de vergunningaanvraag af te wijzen.

Over Salland TV

x

Check Also

Lokaal FNV Vechtdal bijeenkomst

Lokaal FNV Vechtdal organiseert een bijeenkomst voor medewerkers in  de Verpleegtehuizen, Verzorgingstehuizen ...