Gebruik van slootwater niet overal meer mogelijk

Door de sterk toegenomen watervraag zit Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) op diverse locaties tegen de maximale aanvoercapaciteit aan. Dit kan reden zijn dat agrariërs die een verzoek doen voor het onttrekken van water uit een sloot voor beregening van hun gewassen een afwijzing ontvangen of worden gevraagd dit tijdelijk niet te doen (de zogeheten ‘onttrekkingsstop’). Het waterschap doet er alles aan om de waterpeilen op voldoende niveau te krijgen en te houden. Hier zit echter wel een grens aan.  

Vanwege de aanhoudende droogte en de hoge temperaturen ontvangt het waterschap steeds meer meldingen en verzoeken van agrariërs voor gebruik van slootwater. Waar dit wel of (tijdelijk) niet mogelijk is, verschilt sterk per regio. Het waterschap wil de onttrekkingen van oppervlaktewater zo goed mogelijk beheren. Afstemming hierover vindt plaats nadat de agrariër zich gemeld heeft en vervolgens contact opneemt met de peilbeheerder.

Momenteel worden her en der in het gebied agrariërs gevraagd (tijdelijk) te stoppen met beregening met slootwater. Op die manier wordt tijd gemaakt om de waterpeilen weer op voldoende niveau te krijgen. Tot nu toe wordt hier goed gehoor aan gegeven, waardoor er nog geen onttrekkingsverboden zijn ingesteld. Op plekken waar de aanvoer van water stagneert door begroeiing maait het waterschap extra. Verder worden continu duikers en krooshekken schoongehouden.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...