Alie Zandstra informateur in Deventer

FOTO: vorige coalitie archief Alie Zandstra is door Gemeentebelang gevraagd om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor het vormen van een nieuw college in Deventer. Zij zal de komende weken onderzoeken op welke wijze en met welke fracties er een college kan worden gevormd dat op draagvlak en vertrouwen van de gemeenteraad kan rekenen. Tijdens de gesprekken wordt ook verkend of partijen interesse hebben in het opstellen van een raadakkoord. Een raadakkoord kan de raad verbinden in de onderwerpen die gezamenlijk worden gedeeld.

Gemeentebelang is afgelopen woensdag bij de verkiezingen opnieuw de grootste fractie binnen de Deventer gemeenteraad geworden. Het is gebruikelijk dat de winnaar van de verkiezingen het voortouw neemt bij de totstandkoming van een nieuw college en dus heeft Gemeentebelang wederom het initiatief genomen. De keuze om mevrouw Zandstra te vragen om de eerste fase te begeleiden en vorm te geven, is gemaakt op basis van haar jarenlange brede ervaring binnen de lokale politiek. Ze heeft meer dan 28 jaar deel uitgemaakt van de gemeenteraad. Eerst in Bathmen, later in de gemeente Deventer.

Tussen 2005 en maart 2018 leidde ze Gemeentebelang als fractievoorzitter. In 2014 heeft zij het voortouw genomen bij de vorming van een nieuw college.
In de loop van volgende week zal mevrouw Zandstra met alle fractievoorzitters afzonderlijk om de tafel gaan voor een verkennend gesprek en de vraag om mee te denken over een constructieve collegevorming. Mevrouw Zandstra streeft er naar om deze verkennende fase snel af te ronden, waarbij kwaliteit uiteraard voorop staat.

Over Salland TV

x

Check Also

Vind een weg langs 180 optredens verspreid over 60 tuinen in Deventer: het programma van Gluren bij de Buren is bekend!

Zondag 30 juni veranderen 60 tuinen tijdelijk in buurttheaters tijdens amateurkunstfestival Gluren ...