Dorpsfonds inzetten tegen gevolgen Corona?

Iedereen heeft te lijden onder het Coronavirus. Hopelijk komt er een tijd dat het weer normaal wordt. Maar wat is er dan allemaal nog over. Blijven alle bedrijven nog wel bestaan. En wat te denken van onze mooie voorzieningen? Wat als die omvallen; onze sportverenigingen, onze buurthuizen, ons zwembad.

Door Herman Holtmaat

Deze crisis kost ons als sporthal in Luttenberg €35.000. En dan moeten we in augustus nog wel weer kunnen starten. Daar moeten we jaren voor sparen om dat weer op peil te krijgen. Ja maar je kunt toch een beroep doen op de regelingen van de regering (tegemoetkoming getroffen sectoren voor €4000)? Dat dachten wij ook maar ons Kamer van Koophandel nummer paste niet in het rijtje van de regering. En ze zijn onverbiddelijk. “helaas, u heeft niet de juiste SBI-code”.

Gedeputeerde Roy de Witte van de provincie Overijssel wil ook helpen. Nu vooral noodhulp en puinruimen maar daarna weer opbouwen. “Want hoe dan ook moeten we die sociale basis voor onze wijken, buurten en dorpen behouden, die infrastructuur die we opgebouwd hebben is van wezenlijk belang voor de leefbaarheid.”

Dat ben ik helemaal met hem eens. Maar hoe komt ons zwembad aan geld om het chloor en andere onderhoudsmiddelen te betalen. Er wordt dan al snel verwezen naar fondsen als Rabofonds en DOEN. Maar ook het Rabofonds heeft alles even opgeschort. Kortom we zitten in een patstelling.

Of zou een dorpsfonds uitkomst kunnen bieden? Luttenberg heeft zo’n dorpsfonds. Het is in beheer bij Plaatselijk Belang. Ooit heeft Plaatselijk Belang geld gekregen van de Rabobank toen het pand in Luttenberg (opgebracht door spaargeld van de Luttenbergers) verkocht werd en toen de vaste geldautomaat verdween. En dat is nu een dorpsfonds geworden waar zo’n €85.000 in zit. We doen daar mooie dingen mee. Zo mochten we bij de start van de sporthal daar gebruik van maken door tegen nul procent rente geld te lenen. En zo hebben we bij de renovatie van Maria-Oord en de Laarman daar ook dankbaar gebruik van gemaakt. Het moet wel steeds binnen vijf jaar teruggegeven worden. Zo blijft het fonds in het dorp.

Zou dit fonds nu ook niet de hoogste nood kunnen lenigen om in ieder geval die sociale infrastructuur te behouden. Verenigingen en stichtingen kunnen dan bij dit fonds aankloppen als ze echt in betalingsnood komen.

Het brengt mij er toe om bij een volgende PB vergadering ervoor te pleiten om dat fonds nog sterker te maken en juist voor dit soort situaties in te zetten om daarna sterker uit de strijd te komen.

En misschien moet elk Sallands dorp wel streven naar zo’n mooi dorpsfonds?

 

Het bericht Dorpsfonds inzetten tegen gevolgen Corona? verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Kaveluitgifte fase 2 nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte van start

De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. In ...