Deventer reserveert miljoenen voor verbouwing De Keizer en Leeuwenkuil

Voormalig filmtheater De Keizer en kunstencentrum De Leeuwenkuil moeten voor in totaal 10,6 miljoen euro worden verbouwd tot multifunctioneel centrum. In de voorjaarsnota die gisteren aan de gemeenteraad is gestuurd, reserveert wethouder Liesbeth Grijsen daarvoor alvast 3,8 miljoen euro. Daarnaast steekt het gemeentebestuur geld in woningbouw, wijkactiviteiten en de Beestenmarkt.

Door: Pepijn van den Brink / RTV Oost

De gemeente is eigenaar van het pand van de Deventer Schouwburg, het voormalige filmhuis De Keizer en de Leeuwenkuil. Onder de naam De Nieuwe Keizer wil Deventer op die plek cultuur en kenniscampus ‘De Kien’ samenbrengen. Door een verbouwing is de locatie geschikt te maken als multifunctioneel centrum.

De 3,8 miljoen euro die nu alvast nodig is, staat in de voorjaarsnota, Over de naar schatting zeven miljoen euro die daar nog bovenop moet komen, volgt later een voorstel. Zover is het nu nog niet.

Een voorjaarsnota is een soort tussenbalans die weergeeft hoe het gaat met de lopende begroting. In die nota staan ook voorstellen voor beleidswijzigingen.

Negen miljoen

Zo wil Deventer de komende twee jaar in totaal negen miljoen euro investeren. Onder meer in de woningbouwopgave, de energietransitie, wijkactiviteiten en in veiligheid. Dat laatste door bijvoorbeeld fysieke aanpassingen aan de Beestenmarkt.

De investeringen die het gemeentebestuur nu voorstelt hebben gemeen dat ze allemaal incidenteel van aard zijn. Ze drukken dus niet structureel op de begroting. Daarvoor wil Deventer eerst meer financiële zekerheid vanuit het Rijk.

Onzekerheden

Die onzekerheden bestaan uit onduidelijkheid over extra geld voor de jeugdzorg, een herverdeling van gelden uit het gemeentefonds en de kabinetsformatie. Die onzekerheden gelden overigens voor veel meer gemeenten, en niet alleen voor Deventer.

Ook voor het uitvoeren van de opgaven uit het klimaatakkoord – zoals het gasvrij maken van woningen – hebben gemeenten flink extra geld nodig.

Pas op de plaats

Het huishoudboekje van de gemeente is desalniettemin op orde, zegt wethouder Liesbeth Grijsen. “We verkeren in een prima, solide financiële situatie. Wel is er dus veel onzekerheid over de gemeentefinanciën vanaf 2023. Daarom maken we een pas op de plaats, en zijn we heel erg voorzichtig met het toekennen van structureel geld.”

De enige structurele investeringen zijn voor onderhoud aan verkeersregelinstallaties en de gemeenteraad zelf. Aan ICT-hulpmiddelen wordt verspreid over vijf jaar 151.000 euro geïnvesteerd.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Optredens van schrijvers tijdens Deventer Boekenmarkt op het Vogeleiland

Vogeleiland in teken van kinderboek Op zondag 4 augustus vindt de Deventer ...