Op zondag 18 maart presenteert Deventer Literair Hylke Speerstra, de rasverteller die met liefde verhaalt over ‘zijn’ Friesland. Het programma begint om 15.00, in de Salon, aan het Grote Kerkhof. 

Deventer Literair over programma met Hylke Speerstra op 18 maart

Speerstra  is in 1936 geboren op een boerderij in Tjerkwerd. Hij begon zijn carrière  in 1951 als journalist bij het Fries Landbouwblad. In 1985 was hij medeoprichter van het Agrarisch Dagblad waar hij hoofdredacteur van was. In 1989 stapte hij over naar de Leeuwarder Courant waar hij In 1996 zijn journalistieke loopbaan afsloot om zich verder aan het schrijven te wijden.

De schrijfstijl van Speerstra wordt gekenschetst als ‘oral history’, waarbij interviews omgezet worden in verhalen met toevoeging van eigen gedachten. Hij wordt daarin vergeleken met Geert Mak. Speerstra verhaalde over wel en wee van schippers (o.a. schippers van de zee – 1975), slepers en baggeraars (bij nacht en ontij, 1977), het boerenleven  (de Oerpolder – 2007),  landverhuizers (het wrede paradijs ) en schaatsers (de koude erfenis – 1998). In het laatstgenoemde boek doet hij verslag van de Elfstedentocht van 1997, waar hij zelf aan deelnam.

De toegang is gratis voor leden, niet-leden betalen  €10. Na afloop signeert de schrijver zijn boeken en kan er gezellig nagepraat worden onder het genot van een drankje.

Frens Westenbrink
Secretaris Deventer Literair                        
f.westenbrink@kpnmail.nl, telefoon: 0570-671143

Over Salland TV

x

Check Also

Uitgesteld kernenbezoek in Wesepe

Plaatselijk belang Wesepe ontvangt op 31 januari kernenwethouder Hans Olthof en wethouder ...