Na de zomer begint de gemeente Deventer met de gesprekken (ateliers) met betrokken partijen die in aanmerking komen voor een subsidiebezuiniging.

Deventer – Bezuinigingen bespreken na de zomer

Aan het einde van deze sessies moet er een lijst zijn met daarop alle mogelijke bezuinigingen. Daaruit moet de gemeenteraad dan een definitieve keuze gaan maken.

Er is al een lijst met bezuinigingsvoorstellen gemaakt door ambtenaren, maar de directe gevolgen ervan moeten nog wel in kaart worden gebracht. Door met de betrokken organisatie te spreken kan er wel een chaos ontstaan zo concludeerden een aantal raadsleden. APB noemde dat een mogelijke Poolse Landdag.

Ook het te bezuinigen bedrag was weer in beeld. Carlo Verhaar van GroenLinks merkte op dat dit topbedrag van maximaal 15 miljoen euro nooit is vastgesteld door de gemeenteraad. Wethouder financiën Ahne merkte op dat er geen bedrag is vastgesteld. De uiteindelijke bezuiniging is afhankelijk van de Rijksbezuinigingen. De raad bepaalt uiteindelijk door keuzes de hoogte van het te bezuinigen bedrag.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...