Deventer Belang vindt dat de gemeente Deventer het besluit voor plaatsing van windturbines moet terugdraaien.

Deventer Belang vraagt om directe stop bouw windturbines

Afgelopen maandag 17 juni maakte het Centraal Plan Bureau het advies aan het kabinet bekend om af te zien van de bouw van windmolens op land. Dit advies kwam tot stand op het verzoek van het kabinet om de investeringen in windenergie door te rekenen. Het advies liegt er niet om!

Het onderzoek is gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van windmolens op het land. De conclusie is dat er momenteel sprake is van overproductie, en de investeringen kunnen alleen gedaan worden met behulp van veel teveel overheidssubsidie. Op dit moment investeren in windenergie is weggegooid geld!

De realisatie van windmolens bij Deventer is zeker niet onomstreden, en naar nu blijkt, zijn ook de opbrengsten niet realistisch. Het huidige economische klimaat dwingt tot uitstel van tenminste vijf jaar, aldus het Centraal Plan Bureau.

Redenen die Deventer Belang al eerder heeft geuit, en die met de doorrekening door het Centraal Plan Bureau, en het daaraan gekoppelde advies, volledig worden bevestigd.

Concreet zou wellicht kunnen worden gesteld dat de eerdere besluitvorming heeft plaatsgevonden op basis van incorrecte voorstellingen, en in ieder geval op basis van een veel te rooskleurig scenario.

Tel daarbij op, dat de beoogde bouwer zelf heeft aangeven, dat de locatie bij Deventer niet de beste locatie is om dergelijke molens te realiseren.

Reden voor Deventer Belang om te vragen om een directe stop van de verdere realisatie van windmolens bij het Bramelt, en om op basis van de doorrekening van het Centraal Plan  Bureau windmolens opnieuw ter discussie te stellen.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...