D66 Deventer wenst herstart van windverkenning gecombineerd met de zonverkenning

Het hoge aantal insprekers (104) bij de raadsbehandeling van de windverkenning maakt duidelijk dat het participatietraject van de windverkenning door inwoners niet als bevredigend is ervaren. De fractie van D66 roept het college op de windverkenning te herstarten zodat het participatietraject de aandacht krijgt die het verdient en de “menselijke maat” veel meer wordt meegewogen. Neem de zonverkenning mee in het participatietraject zodat er een integrale energieverkenning kan plaatsvinden. Omarm de input die uit de inspraakrondes van de windverkenning zijn gekomen en kijk waar de aangedragen alternatieven het best tot hun recht kunnen komen.

Terug naar 15 potentiële ontwikkelgebieden

“We willen een herstart vanuit de 15 potentiële ontwikkelgebieden voor windmolens. Daarbij staan we open voor extra gebieden als die kansen bieden. De participatie moet niet starten na een ambtelijke en bestuurlijke voorselectie van opties, maar moet vanaf het begin plaats vinden. Daarom een herstart van de participatie. En betrek daar dan ook de opties voor zon bij.”

Kaders

Om geen verkeerde verwachtingen te wekken gaan wij uit van de volgende kaders.

  • De opgave om binnen de gemeentegrenzen van Deventer een energiehoeveelheid van 212 GWh op te wekken is een gegeven. De uitdaging naar opwek van schone energie blijft gelijk als we naar andere oplossingen en locaties gaan zoeken.
  • Windenergie is een onmisbare oplossing bij de mix van opties voor duurzame energieopwekking. Dat kunnen kleinere molens zijn of stillere molens of wat dan ook, maar met de huidige kennis kunnen we de opgave niet redden met enkel zonnepanelen.
  • Gezondheid voor mens en dier is cruciaal bij het zoeken naar passende locaties. We stellen voor uit te gaan van het cumulatief effect van alle hinderbronnen (geluid ea) op de gezondheid voor omwonenden.
  • Geen tijd verliezen! We willen een snelle herstart van de participatie en het vinden en realiseren van oplossingen voor de opgave. Het college kan na de zomer een nieuwe aanpak voorleggen aan de Raad. We willen niet wachten op nieuw onderzoek van het RIVM voor we opnieuw starten, maar die nieuwe inzichten gebruiken tijdens de zoektocht.
  • Een herstart zal vast meer geld gaan kosten. Dat moeten we er voor over hebben. We krijgen maar 1 keer de kans om het goed te doen. Een goede keus gaat zich later terug verdienen.

Het resultaat van de energieverkenning moet leiden tot een groter draagvlak voor de locaties en minder overlast voor omwonenden vooral op het gebied van de gezondheid.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...