Werkzaamheden Johannes van Vlotenlaan

Aannemer BAM vervangt vanaf maandag 24 juni 2021 in opdracht van Vitens de concentraatleidingen door een gestuurde boring aan de Johannes van Vlotenlaan richting de Ceintuurbaan. De werkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer 4 weken duren. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid.

De waterleiding wordt via 6 boringen aangebracht van de Ceintuurbaan richting de IJssel. De eerste boring staat opgesteld op de rijbaan aan de voorzijde van de watertoren. De overige boringen staan op de groenstrook aan de Johannes van Vlotenlaan, Schuilingstraat en Moreelstraat. In Het Nieuwe Plantsoen worden nieuwe waterleidingen aangelegd in een open ontgraving. Om de overlast te beperken wordt ter plaatse aan de Hendrik Heukelslaan een gestuurde boring gemaakt.

Planning

Voor de komende periode is de planning als volgt:

Week 24: inrichten werkterrein + boringen 4 en 3
Week 25: Uitvoeren boringen 1 en 6
Week 26: Uitvoeren boringen 2 + starten werkzaamheden Park
Week 27 t/m 30: Koppelen boringen, aanleggen leidingen in park en afwerking.

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd de werkzaamheden uit te voeren volgens bovenstaande planning. Echter is het onvermijdelijk dat de planning door bijvoorbeeld weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden in of uit kan lopen.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden starten aan het begin van de van Vlotenlaan. Hier zal een halve rijbaan afsluiting zijn. Met verkeersregelaars wordt het verkeer in de daguren om en om doorgelaten. Op 2 locaties zijn omleidingen voor fietsers nodig en zal aan de Ceintuurbaan in week 25 het verkeer met een verkeersregelinstallatie om- en om worden geregeld.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...