De politie IJsselland moet zorgvuldiger omgaan met foto's van veelplegers.

Deventer – Politie IJsselland over de schreef

De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt dat het korps te ver is gegaan in de aanpak van veelplegers door onder meer foto’s af te drukken op placemats en kalenders voor intern gebruik. Ook de binnen het korps gebruikte term ‘veelpleger van de week’ keurt de Ombudsman af.

Dat kan spot opwekken en tot lacherige reacties leiden. Brenninkmeijer stelt verder dat de verspreiding van foto’s en persoonsgegevens van hardnekkige dieven aan winkeliers geen automatisme moet zijn. De politie IJsselland verspreidt de gegevens onder winkeliers in het kader van het project Veilig Winkelen. Er is daar echter geen sprake meer van incidentele uitwisseling van gegevens, zo oordeelt de Ombudsman, en dat is niet behoorlijk van de politie.

Over Salland TV

x

Check Also

Redding demonstraties en proefduiken open dag geslaagd voor het Borgelerbad

Zonder reddingsbrigades kunnen we niet veilig zwemmen, daarom organiseerde Reddingsbrigade Deventer en ...