Boeren uit Luttenberg en Haarle verenigen zich met oog op plannen groter Nationaal Park

RAALTE/HAARLE – De zorgen en het wantrouwen van de boeren aangaande de verkenning om tot een Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twentse Reggedal te komen, zijn groot. Daarom hebben agrariërs uit Luttenberg en Haarle zich verenigd om samen een tot een sterkere vertegenwoordiging te komen. De boeren zijn onder andere bang dat er extra natuurwaarden worden gekoppeld aan het hele gebied, die dan weer door kunnen werken in de stikstofeisen per bedrijf.

De gemeente Raalte zegt de zorgen van de boeren serieus te nemen. De eerder genoemde groep uit Luttenberg en Haarle heeft naar aanleiding van een recentelijk veldbezoek (17 juni), waarbij ook raadsleden van de betrokken gemeenten aanwezig waren) al gepraat met de gedeputeerde en wethouder Nijboer. Daarnaast hebben vertegenwoordigers van deze boeren zitting genomen in het Programmateam van het Nationaal Park.

Klankbord en afspraken: Tevens wordt er een klankbordgroep met boeren uit de betrokken gemeenten (Raalte, Hellendoorn, Hof van Twente, Ommen, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden) opgericht. Verder zijn er afspraken gemaakt dat er in de communicatie van het Nationaal Park meer aandacht moet zijn voor de agrarische sector. “We houden de vinger aan de pols en blijven scherp op het feit dat de boeren zich gehoord blijven voelen”, zo laat de gemeente Raalte weten. De betrokken overheden en organisaties zeggen dat de boeren zich geen zorgen hoeven te maken over strengere stikstofeisen: “Het Nationaal Park heeft geen link met dit gebiedsproces en gaat hier ook niet over”, zo laat de gemeente Raalte weten.

Eerst zien, dan geloven: Volgens een van de betrokken boeren uit Luttenberg en Haarle Jolanda Kieftenbeld lijkt het alsof de gemeente tot recent alleen maar oog had voor de recreatieve waarde van het gebied. “Dat was een van de redenen om in actie te komen. Belangrijk voor ons is ook dat de kaders van de landelijke overheid, daar waar het park aan moet voldoen, nog niet eens bekend zijn. Ik geloof in de beste intenties van de meeste betrokken partijen, maar de ervaring heeft geleerd dat we te maken hebben met een onbetrouwbare overheid. Waarom dan hier nu aan meewerken?” De verkennende fase voor een eventuele uitbreiding moet eind 2023 worden afgerond.

Provincie en Natuurorganisaties wel enthousiast: De komende jaren kan het nu nog 3500 hectare grote Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug tussen Nijverdal en Holten qua oppervlakte groeien tot wel 60.000 hectare. Onder meer de provincie Overijssel, de betrokken Twentse en Sallandse gemeenten zoals Raalte en Hellendoorn en de natuurorganisaties Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zien die ambitieuze plannen wel zitten. Als de plannen doorgaan, dan komen onder meer de Lemelerberg, de Luttenberg, het Boetelerveld, Reggedal en al het platteland eromheen in het Nationaal Park te liggen. De nieuwe naam zou dan ‘Sallandse Heuvelrug & Twentse Reggedal’ worden. Achtergrond daarbij is het beleid van het ministerie van LNV (landbouw en natuur). Dat wil de huidige 21 Nationale Parken in Nederland vergroten.

Over Salland TV

x

Check Also

Vooraankondiging groot onderhoud N348 en Siemelinksweg Deventer

De provincie Overijssel en gemeente Deventer trekken samen op in de voorbereiding ...