Bij een verkeerscontrole op de N34 bij Gramsbergen en de N35 bij Heino zijn woensdag 246 bekeuringen uitgeschreven door het team Verkeer van de politie IJsselland.

Bekeuringenregen op N34 en N35

De N35 en de N34 twee ongevalgevoelige wegen, vandaar deze extra controle. Van de 246 overtredingen, waren het in 198 gevallen overschrijdingen van de maximumsnelheid.

Over Salland TV

x

Check Also

Noordelijke waterschappen verlengen samenwerking muskus- en beverrattenbestrijding

De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen verlengen ...