Beetje lucht in begroting gemeente Olst-Wijhe

De gemeente Olst-Wijhe gaat zwarte cijfers schrijven in 2022. De bezuinigingsoperatie van dit voorjaar en de tegemoetkomingen van het Rijk zorgen voor wat lucht in de begroting. Voor 2022 verwacht de gemeente een plus op de begroting van ongeveer 400.000 euro. Daarmee lijkt er voor de nieuwe raad in 2022 meer financiële armslag te ontstaan. Zorgen zijn er ook. Bijvoorbeeld over de negatieve gevolgen van de herverdeling van het Gemeentefonds en onzekerheden over de opschalingskorting en het Wmo-abonnementstarief.

Stabiele financiële basis
Zowel de begroting voor 2022 als de ramingen voor 2023-2025 laten voor Olst-Wijhe een positief beeld zien. En dat is een hele verandering ten opzichte van het beeld eind vorig jaar en begin dit jaar. Portefeuillehouder financiën Hans Olthof legt uit hoe dit zo kan: “Deze kentering in ons financiële meerjarenbeeld heeft een aantal oorzaken. Allereerst heeft natuurlijk de heroverwegingsactie ‘Bezuinigen voor de toekomst’, hierop invloed gehad. Inwoners waren hierbij via een peiling en gesprekken betrokken. De opbrengsten hiervan, meer dan 1 miljoen euro in 2022 oplopend naar bijna 2,5 miljoen euro in 2023, zorgen vooral voor een stabielere financiële basis. Daarnaast heeft het kabinet via de zogenaamde septembercirculaire extra geld beschikbaar gesteld. En eerder dit jaar kwam Den Haag al over de brug met extra geld voor jeugdzorg.”

Reserve aanvullen
Het overschot van 4 ton op de begroting wil het college van B&W voornamelijk gebruiken om de reserves weer aan te vullen. Die reservepositie was onder druk komen te staan omdat de afgelopen jaren een beroep werd gedaan op de reserves om de begroting sluitend te krijgen. Die precaire reservepositie was ook één van de redenen om dit voorjaar over te gaan tot bezuinigen. Olthof hierover: “We hebben dit voorjaar geconcludeerd dat we niet dóór konden gaan met de reserves aanspreken. De bodem van de schatkist kwam namelijk in zicht. Gelukkig kunnen we nu door het begrotingsoverschot de reserves met enkele tonnen aanvullen in 2022.”

Zorgen
Wethouder Olthof maakt zich wel zorgen voor de langere termijn wat de gemeentefinanciën aangaat. Met name de herverdeling van het Gemeentefonds pakt voor Olst-Wijhe heel negatief uit. Daarnaast is er nog geen duidelijkheid over afschaffing van de opschalingskorting en het Wmo-abonnementstarief. Olthof: “Kleine gemeenten als de onze kunnen hiervan snel de dupe worden. Het gunstige financiële beeld kan daardoor heel snel kantelen en garanties zijn er niet. Ik ben opgelucht dat de opschalingskorting voor 2022 bevroren is, maar die korting moet wat mij betreft zo snel mogelijk van tafel. Samen met wethouders van kleine gemeenten blijf ik mij hiervoor sterk maken en voer ik met hen actie om de negatieve effecten van de herverdeling van het Gemeentefonds te minimaliseren. Dit onder het mom: “Geen knaken, geen taken!”

Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt de begroting in zijn vergadering van 8 november.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Koninklijke Onderscheiding voor Wim Holterman uit Raalte

Burgemeester Rob Zuidema heeft zaterdagmiddag 15 juni tijdens de Korbeld Rohda Dag ...