Actieplan voor gezond en dynamisch centrum Ommen

Samenwerkende partijen in Ommen zetten er samen de schouders onder om de kracht van het centrum te versterken en de binnenstad toekomstbestendig te maken. In het actieplan centrumontwikkeling Ommen zijn hiervoor 28 concrete projecten benoemd. De projecten richten zich op een heldere afbakening en inrichting van het centrumgebied, het professionaliseren van ondernemerschap en de uitvoering van een marketingstrategie.

In de afgelopen jaren heeft de kwaliteit van het centrum van Ommen een flinke impuls gekregen met uitvoering van het programma Vecht voor het Centrum en er staan nog projecten op stapel. Terwijl Ommen bouwt aan het nieuwe centrum, verandert de wereld om ons heen. Er is een nieuwe economische werkelijkheid, de bevolking vergrijst en er zijn verschuivingen zichtbaar in het winkellandschap. Deze trends en ontwikkelingen brengen kansen met zich mee en vragen om een gezamenlijke aanpak waarbij ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente de handen ineen slaan voor een sterk en toekomstbestendig centrum. Daarom heeft de gemeente Ommen in 2015 samen met de Handelsvereniging Ommen (HVO) het initiatief genomen voor het opstellen van een actieplan voor het centrum.

Kracht van het centrum
Naast gemeente en HVO zijn Ommense horeca- en recreatieondernemers, vastgoedeigenaren, bank en makelaardij betrokken bij de totstandkoming van het actieplan. In het derde kwartaal van 2015 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Zo zijn er enquêtes gehouden onder winkeliers en bezoekers van het centrum, zijn gesprekken gevoerd en konden ook inwoners ideeën voor het centrum indienen. Op basis van deze informatie is een analyse gemaakt van het centrum. Hieruit blijkt dat de kracht van het centrum zit in het complete dagelijkse aanbod, een compact historisch centrum, de mix van horeca, winkels en dienstverlening, onderscheidende modezaken en een prettig verblijfsklimaat.

28 concrete projecten
Om de kracht van het centrum te versterken, staan in het actieplan centrumontwikkeling Ommen 28 concrete projecten waar de verschillende partners samen aan willen werken. Het gezamenlijke doel: een gezond en dynamisch centrum. De projecten uit het actieplan richten zich op drie aandachtgebieden. Zo zijn er de fysieke opgaven die met name gaan om een heldere afbakening en inrichting van het centrumgebied, versterken van de entrees, verbeteren van parkeren aan de oostkant van het centrum, routing en het invullen van leegstaande panden. Ook het professionaliseren van ondernemerschap is een speerpunt uit het actieplan. Hierbij gaat het om presentatie en profilering van de winkels, samenwerking tussen bedrijven in de verschillende branches en de online zichtbaarheid van Ommense ondernemers. Het derde aandachtsgebied is het versterken en professionaliseren van de marketing. De samenwerkende partijen willen vanuit een heldere boodschap bijvoorbeeld arrangementen aanbieden of evenementen organiseren.

Samenwerking
Uitvoering van het actieplan kan alleen slagen als alle betrokken partijen er gezamenlijk de schouders onder zetten. Daarom gaat een programmagroep, waarin onder andere gemeente, HVO, MKB Nederland, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Ommen en vastgoedpartijen zitten nemen, de uitvoering van het actieplan coördineren. Per project wordt vervolgens een passende samenwerkingsvorm gekozen. In 2016 wordt vooral gewerkt aan het ‘laaghangend’ fruit. De overige projecten worden in de periode tot 2020 uitgevoerd.

Over Salland TV

x

Check Also

Southern musical ‘Old man on the frontporch’ op Juke Joint Stage

In de Juke Joint area op Ribs & Blues is weer van ...