Deventer krijgt geld uit Erfgoed Deal voor restauratie van de sluis in het Sluiskwartier

Vandaag heeft het projectbureau Erfgoed Deal bekend gemaakt dat de gemeente 220.000 euro krijgt om de nu nog verborgen sluis in het Sluiskwartier zichtbaar te maken, te restaureren en in te passen in de nieuwe inrichting van het gebied. Er is niet alleen geld voor de restauratie maar de Erfgoed Deal wil ook bijdragen aan het vertellen van het bijzondere verhaal van de vesting en de rol die het voormalige vestinggebied kan vervullen als verbindende schakel tussen binnenstad en de projecten in de centrumschil.

Het Sluiskwartier is een 19de -eeuws industriegebied dat door de verschuiving van industrie naar elders in verval is geraakt. In een erfgoed inclusieve aanpak wordt het gebied getransformeerd tot een plek om te wonen, werken en recreëren. Naamgevend voor het Sluiskwartier was de Pothoofdsluis, kort na 1850 gebouwd. De sluis verbond de IJssel via de Vestinggracht en het Overijssels Kanaal met het achterland. Kort na de oorlog verdween de sluis uit het straatbeeld. De Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, Stichting Oud Deventer en Bond Heemschut hebben bij vaststelling van het ontwikkelplan Sluiskwartier aan de gemeenteraad gevraagd de sluis in het Sluiskwartier weer zichtbaar te maken. De middelen maken het mogelijk de sluis binnen het project weer de beeldbepalende rol te geven die deze ooit had.

De aanvraag

Centraal binnen het stedelijk erf staat het opnieuw visualiseren van de sluiskom. De kop van de sluis wordt weer in ere hersteld waardoor de relatie tussen de gracht, het Sluiskwartier en de binnenstad weer zichtbaar wordt. Ook het groen op de voormalige vesting krijgt een grotere rol. In de openbare ruimte komt een kunstwerk dat de relatie legt tussen het verhaal van de sluis en moderne opgaven op gebied van water zoals het tegengaan van verdroging of de omgang met de gevolgen van extreme regenval. Herstel van de blauw/groene structuur is een thema dat binnen veel projecten in de centrumschil van belang is. De vele tijdlagen die in het vestinggebied te herkennen zijn, worden in beeld gebracht met een digitale wandelroute langs de vesting en informatieborden in het Sluiskwartier.

De Erfgoed Deal

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties actief in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. Het verleden biedt inspiratie voor de urgente opgaven waarvoor we staan. Met de kracht van ontwerp geven we historische waarden een plek in de toekomst. De Erfgoed Deal draagt bij aan aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis kan spelen.

Over Salland TV

x

Check Also

Vind een weg langs 180 optredens verspreid over 60 tuinen in Deventer: het programma van Gluren bij de Buren is bekend!

Zondag 30 juni veranderen 60 tuinen tijdelijk in buurttheaters tijdens amateurkunstfestival Gluren ...