Aanpak knooppunt Bos bij Raalte 48 miljoen euro duurder dan verwacht

In 2018 hebben het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, provincie Overijssel en gemeente Raalte een bestuursovereenkomst gesloten voor de verbetering van Knooppunt Raalte. Dit is de kruising tussen de N35 en de N348, ook wel kruispunt Bos genoemd. Het voorkeursalternatief uit de bestuursovereenkomst is verder uitgewerkt. De gezamenlijke partners zijn tot de conclusie gekomen dat het in 2018 vastgestelde budget van € 50,2 miljoen niet toereikend is voor de realisatie van het project. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden over het project. Dat kost tijd en heeft impact op de geplande realisatie.

Waarom wordt Knooppunt Raalte aangepakt?
De verbetering van Knooppunt Raalte is een lang gekoesterde wens. De aanpak moet zorgen voor een structurele verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming voor het knooppunt Raalte. Waar zowel auto-, trein-, landbouw-, fietsverkeer en voetgangers van profiteren.

Wat maakt de aanpak van Knooppunt Raalte duurder?
Uit de analyse blijkt dat er verschillende oorzaken zijn. Er is sprake van een behoorlijke inflatie, waar geen rekening mee gehouden is. Daarnaast is het ontwerp op onderdelen aangepast om alvast te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Dit heeft tot hogere kosten geleid. Ook de langere doorlooptijd en optimistische inschattingen van een aantal onderwerpen in het verleden hebben geleid tot een kostenverhoging. Alles bij elkaar maakt dat het tekort € 48 miljoen is. Het is op dit moment niet realistisch dat dit allemaal wordt toegevoegd aan het eerder vastgestelde budget.

Wanneer weten we meer?
De partners hebben gezamenlijk afgesproken op zoek te gaan naar extra budget voor de indexering. Hiermee wordt slechts een deel van het benodigde budget gedekt. Er moet daarom worden gekeken wat er binnen het beschikbare budget wel mogelijk is, zonder toekomstige ontwikkelingen onmogelijk te maken. Daarom moeten de partners nu met elkaar ingewikkelde keuzes maken. Dit kost tijd en wij verwachten daar dit najaar meer over te kunnen vertellen. Het gemaakte ontwerp wordt nu niet gedeeld, aangezien deze nog kan veranderen.

Over Salland TV

x

Check Also

Het overbrengen van je merkidentiteit naar de klant

In een wereld waarin consumenten steeds meer keuzemogelijkheden hebben, is het essentieel ...