Aanleg tunnel Ter Stegestraat binnen beschikbaar budget

“Meerkosten andere varianten wegen niet op tegen de voordelen”
Het college van B en W van de gemeente Olst-Wijhe besloot om de fiets- en voetgangerstunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat aan te laten leggen binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budget van € 4,4 miljoen. Dat betekent dat de tunnel een doorrijhoogte krijgt van 2,65 meter, rechte tunnelwanden (maximale hoek tot 10%) en een hellingspercentage van 4%. Alle alternatieve uitwerkingen van de tunnel zouden een miljoen euro meer kosten. Het college vindt dat de voordelen van de alternatieven niet opwegen tegen de meerkosten.

Wethouder Marcel Blind: “Wij kiezen voor de oorspronkelijke variant die past binnen het gestelde budget. Een extra investering van ruim één miljoen euro kunnen en willen we niet verantwoorden. De oorspronkelijke variant voldoet aan de richtlijnen van het CROW (het kennisinstituut voor infrastructuur) en ProRail geeft aan dat het overgrote deel van de fietstunnels onder spoorlijnen door, een hellingspercentage heeft van 4%. In Wijhe heeft de fietsonderdoorgang van de Omloop ook een 4% helling. De fiets- en voetgangerstunnel gaat ervoor zorgen dat er een alternatieve veilige fietsroute komt tussen het centrum van Olst en het Averbergen, de sporthal De Hooiberg, de sportvelden, de toekomstige locatie voor de scholen en verder richting de Boskamp. Het is één van de oplossingen voor het scheiden en het spreiden van het verkeer in Olst.

Uitvoering besluit gemeenteraad
Op 12 november 2018 stelde de gemeenteraad € 2,4 miljoen ter beschikking voor het realiseren van de fiets- en voetgangerstunnel. De provincie Overijssel stelde al eerder € 2 miljoen beschikbaar waarmee het totaal op € 4,4 miljoen komt. Bij de uitwerking van dit besluit is in gesprekken met de ‘Begeleidingsgroep Tunnel en Enkweg’ gesproken over de mogelijkheden om de tunnel te verbeteren. Het ging daarbij onder andere om een hellingspercentage van 3% in plaats van 4%, een bocht in het tracé en schuine wanden met groen in plaats van rechte wanden. De adviesraad Samenleving gaf ook adviezen, zowel voor de herinrichting van de Jan Hooglandstraat als voor een optimale tunnel. Voor wat betreft de tunnel kunnen zij instemmen met een hellingsgraad van 4% en spraken zij de voorkeur uit voor zo recht mogelijke tunnelwanden ter geleiding van blinden en slechtzienden.

Alternatieven zijn ruim een miljoen duurder
Naar aanleiding van de vragen van de begeleidingsgroep en de Adviesraad Samenleving vroeg de gemeente Olst-Wijhe de Antea Group vijf varianten uit te werken. Op die manier konden alle alternatieven goed met elkaar worden vergeleken. Het gaat om varianten met een bocht, om rechte varianten en varianten met verschillende hellingshoeken (3% en 4%). Daarbij zijn de gevolgen aangegeven voor met name de kant van de Ter Stegestraat Ook zijn er 3D-doorzichten gemaakt om de veiligheid te kunnen beoordelen voor wat betreft het doorzicht in de tunnel. Uit de berekeningen van de Antea Group blijkt dat elke variant, dus elk alternatief voor de oorspronkelijke uitwerking, ruimt € 1 miljoen meer moet kosten. Dat heeft te maken met het feit dat de tunnelbak bij elke variant aan beide zijden 25 meter langer zou moeten worden.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...