Rode fietsstroken verdwijnen op de Jan Hooglandstraat

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe kiest ervoor om de rode fietsstroken te verwijderen op de Jan Hooglandstraat en de Aaldert Geertsstraat van het spoor tot de K. van Limburg Stirumstraat. In het kader van het scheiden en spreiden van het verkeer in Olst wordt onder andere de inrichting van de Jan Hooglandstraat veiliger gemaakt voor fietsers. Het verkeerskundig bureau dat de herinrichtingsplannen heeft beoordeeld adviseert geen rode fietssuggestiestroken te gebruiken. Dat geeft schijnveiligheid, omdat ze net te smal zijn om goed naast elkaar te fietsen. Daardoor proberen auto’s fietsers toch in te halen. Het bureau heeft daar een betere oplossing voor waardoor de Jan Hooglandstraat ook een meer dorpse uitstraling krijgt.

Maatregelen: Op de Jan Hooglandstraat verdwijnen de rode fietssuggestiestroken. Er komt een andere inrichting van de weg (zie afbeelding).

Doordat de auto’s en fietsers gebruik maken van dezelfde gele rijstrook, zullen volgens het verkeerskundig advies de auto’s meer achter fietsers blijven rijden. Dat is veiliger en prettiger voor de fietsers.

Naast een nieuwe inrichting van de weg besloot het college dat de toegestane snelheid wordt verlaagd. Het verkeer op de Jan Hooglandstraat tot het Koekoekspad mag niet meer harder rijden dan 30 kilometer per uur. Vanaf het Koekoekspad tot aan de wetering, de nieuwe einde bebouwde komgrens, wordt de snelheid maximaal 50 kilometer per uur.

De kruisingen komen op plateaus met uitzondering van de kruising met de Spoorstraat, dit blijft een uitritconstructie. De gemeente laat op advies van de Veiligheidsregio nog wel berekenen wat dit betekent voor de opkomsttijd van hulpdiensten.

Nieuw is ook dat er niet meer geparkeerd mag worden langs de Jan Hooglandstraat.

De bestaande inrichting tussen de Kleistraat en het Koekoekspad met de groen middenstrook blijft gehandhaafd. Dat geldt ook voor het onverplichte fietspad dat vanaf de Kleistraat langs de Koekoeksweg naar de Boskamp en verder loopt.

Second opinion verkeerskundig bureau: Eind 2019 beoordeelde het verkeerskundig bureau BVA de herinrichtingsplannen voor de Jan Hooglandstraat. Een van de verbeterplannen was om geen rode fietssuggestiestroken te gebruiken omdat dat schijnveiligheid geeft.

Planning: De werkzaamheden aan de Jan Hooglandstraat, de Aaldert Geertsstraat en de Koekoeksweg vinden naar verwachting plaats vanaf het tweede kwartaal van 2020. Omwonenden krijgen informatie over de werkzaamheden zodra de planning bekend is.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...