75 Jaar vrijheid heeft ook wel nadelen…

75 Jaar vrijheid. Daar moet je wel wat voor doen! Zorgen dat de migranten buiten blijven. Miljarden spenderen om ze ‘in de regio’ op te vangen, zodat wij er hier geen last van hebben. Ons ‘arm’ is ‘minder luxe’, hun ‘arm’ is een gebrek aan de eerste elementaire levensbehoeften.

Kees Huls leverde de volgende opinie

Migranten
Er zijn hier nog maar weinig mensen die zich de ellende en bedreiging van een oorlog kunnen herinneren. Dit heeft zijn weerslag op de houding van velen, die veelal niet bepaald uitblinkt in solidariteit en medeleven met deze zogenaamde gelukzoekers op de vlucht voor oorlog, ellende en honger. Arm betekent tegenwoordig bij ons minder mogelijkheden tot luxe, voor deze migranten gaat het om de meest elementaire levensbehoeften, waarvan de meesten van ons geen enkele voorstelling meer hebben.

Politiek
De politiek in de welvarende landen is geneigd alleen maar de deur te willen dichtgooien voor deze stakkers, zonder met een oplossing te komen. De schrijnende toestanden op de grens tussen Turkije en Griekenland vragen om een meer passende oplossing dan kustwacht, marineschepen en een paar grijpstuivers sturen. Dat is zoiets als de brandweer veel goedkoper te laten werken door nieuwe instructies dat bij een brandend huis de deuren gesloten moeten worden met de mogelijke slachtoffers er nog in en blussen achterwege kan blijven.

Zaken als de Turkije-deal, waar op langere termijn € 8 miljard door de EU betaald zal worden aan Turkije om geen vluchtelingen door te laten naar Europa zijn gewoon goedkope gebaren naar een belangrijke groep kiezers dat er wat gebeurt, maar het biedt geen enkele oplossing van het probleem. Erdogan is een van de gevaarlijkste politici die er op dit moment rondloopt maar ik kan wel begrip opbrengen voor zijn houding in deze zaak. Turkije, met hetzelfde aantal inwoners als Duitsland, 80 miljoen, maar economisch veel zwakker herbergt nu al 3,5 miljoen vluchtelingen, waar Erdogan geen schuld treft. Daar dreigen er nu nog zo’n 1 miljoen bij te komen uit de aangrenzende regio Idlib, waaraan hij wel schuld heeft. Dan is € 8 miljard verdeeld over een paar jaar echt een schijntje.

Gevolg is dat de slachtoffers daar in erbarmelijke omstandigheden moeten leven. Helemaal voor de mensen die nu in het niemandsland tussen Turkije en Griekenland zitten. De EU ziet de situatie daar als 1 probleem, waar er 2 zijn: 1) en het belangrijkst zijn de mensen in dramatische omstandigheden die per omgaande opgevangen moeten worden en 2) de (geo) politieke tegenstellingen in het gebied, met name met Turkije en Syrië die langs diplomatieke weg aangepakt moeten worden zonder mensen als wisselgeld te gebruiken.

Oplossingen op korte termijn
Een definitieve oplossing gaat tientallen jaren duren en we moeten deze mensonterende toestanden onmiddellijk gaan oplossen. Dus moeten wij of fatsoenlijke verblijfomstandigeheden voor deze mensen gaan creëren in het Midden-Oosten en/of Afrika, onder leiding en toezicht van de VN of EU, of we gaan deze vluchtelingen in Europa toelaten, maar dan deze keer wel met een rechtvaardige verdeling over de landen. Griekenland, Italië en Spanje kunnen niets aan hun ligging doen en het is hoogst onredelijk hen de problemen nagenoeg alleen te laten oplossen.

Misschien dat over een paar jaar er wel groot aantal wrakke bootjes uit het VK gaan aanmeren aan onze kust en die van België en Frankrijk en dan zouden wij het ook niet accepteren als we geen hulp van de andere lidstaten zouden krijgen. Een politieke vraag over de toelating is of de vluchtelingen evenredig over de lidstaten verdeeld moeten worden, mag niet teveel moeite kosten gezien het totaal aantal inwoners van de EU, meer dan een half miljard. Een andere te verdedigen optie is om dit door de vroegere kolonisatoren van de getroffen gebieden te laten doen, dus Engeland (geen EU meer), Frankrijk, Portugal en in mindere mate Duitsland, Portugal en België. De laatste drie hebben minder dan 100 jaar kolonies in Afrika gehad. Nederland ontspringt de dans dan, omdat kennelijk al in de 16e eeuw boerenslimheid een Nederlandse (on)deugd was. Wij behielden alleen Indië, Nieuw- Guinea, Suriname en de Antillen, waarvan de inwoners niet met wrakke bootjes onze kant op kunnen komen.

 

Definitieve oplossingen
Alle landen waaruit vluchtelingen naar Europa willen komen zijn voormalige koloniën, die uitgebuit zijn door de Europese landen en niet te vergeten het Ottomaanse Rijk (Turkije). De gevolgen voor de inwoners waren dramatisch. De kolonisatoren tekenden nieuwe grenzen van de landen, waarbij allerlei volken en stammen die niets gemeenschappelijks hadden moesten samenleven. Bestaande culturen werden afgebroken. Met een gezamenlijke vijand lukte het samenleven nog wel maar nu die landen onafhankelijk zijn levert dit heel veel conflicten op.

Democratische ontwikkelingen verlopen ook moeizaam en worden vaak door het westen gefrustreerd omdat het voor multinationals nu eenmaal gemakkelijker handelt met corrupte dictators dan met democratisch geleide landen. Daardoor veel oorlogen en armoede waaruit mensen willen ontsnappen wanneer hun eigen land geen perspectief biedt. Door globalisering/ internet weten deze mensen steeds beter hoe elders geleefd wordt.

Ik kan het dan niet onredelijk vinden dat zij bij een slechte thuissituatie naar landen willen die hun welvaart voor een belangrijk deel hebben verkregen door uitbuiting van hun voorouders. Onderscheid maken tussen oorlogs- en economische vluchtelingen is dan ook niet terecht. Ieder mens heeft recht op een fatsoenlijk leven. Men mag er zeker van zijn dat vrijwel iedereen het liefst in zijn eigen omgeving blijft en dat vluchten een noodsprong is. Hier wordt nog vaak gedacht dat deze mensen uit de lol willen komen, zo van de vader die op een dag tegen vrouw en kinderen zegt: “We gaan op vakantie, eerst een survival tocht door de woestijnen maken en vervolgens een cruise op de Middellandse Zee”.

Probeer je maar eens in het dilemma van deze mensen te verplaatsen die immers echt niets hebben. De enige oplossing is al deze landen substantieel ondersteunen in hun ontwikkeling, waarbij beter in regio’s dan in landen gedacht moet worden. De Chinezen zijn hiermee al volop bezig, met name in infrastructuur en in ruil voor grondstoffen. Een reden te meer om hier veel actiever te worden. En op langere termijn zullen deze investeringen ook nog rendement opleveren omdat wij er een groot economisch belang hebben dat de mensen daar meer te besteden krijgen. Probleem is helaas, dat politici maar voor een paar jaar verkozen worden en binnen hun periode willen scoren. Is helaas ook zo in Europa.

Verantwoording
Hoewel ik alleen maar AOW en een paar tientjes pensioen heb, zou ik hier graag aan bijdragen. Ik kom de meest afschuwelijke reacties op vluchtelingen tegen op het internetriool maar toch geloof ik nog steeds dat mensen een sociale evolutie doormaken die hen begripvoller voor anderen maakt. Of ben ik te idealistisch? Ik moet wel bekennen dat ik nooit op schermpjes zal turen in gezelschap, met oortjes aan het openbaar leven deelneem of selfies maak. Ook heb ik het over “Mijn vriendin en ik” in plaats van “Ik en mijn vriendin”, zoals dat nu gangbaar is. Ben ik echt een fossiel, zoals mijn dochter mij vaak (liefdevol) noemt? Misschien moet ik toch eens een goede psycholoog gaan zoeken. Tips welkom!

Het bericht 75 Jaar vrijheid heeft ook wel nadelen… verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...