Zwembad De Welters opent haar poorten!

Na een intensieve voorbereidingsperiode van maanden én de huidige Corona-situatie aanschouwend opent Zwembad De Welters in Wijhe haar poorten op woensdag 21 april a.s. om 13.30 uur.

In nauw overleg met de gemeente Olst-Wijhe zal het populaire openluchtzwembad in Wijhe het nieuwe zomer-zwemseizoen starten op basis van de vorig jaar geldende Corona-maatregelen. Zwemmers – jong en oud zijn welkom op de gebruikelijke, ruime openingstijden en kunnen aan de hand van de geldende Corona-regels in hun zwembehoefte voldoen.

Vanwege de Corona-situatie zal Stichting Zwembad De Welters (SZW) wederom verschillende hygiëne maatregelen treffen én zorgen voor reglementen horende bij het landelijke protocol ‘Verantwoord zwemmen’. Hiermee vertrouwen wij erop de gezondheid en het welzijn van de bezoeker te waarborgen. Alle reglementen, zoals in 2020 opgesteld en van toepassing, zijn te vinden op de website: www.zwembaddewelters.nl én uiteraard kenbaar op het zwembadterrein. In samenspraak met de gemeente is gekozen om de norm van max. 200 kinderen en 40 volwassenen op hetzelfde moment, bij de start van het seizoen te hanteren. Daarbij worden de diverse doelgroepen (banen zwemmers en recreatieve zwemmers) zoveel mogelijk van elkaar gescheiden qua tijden, om zo een ieder zo georganiseerd mogelijk te laten zwemmen.
Deze opzet, zoals afgelopen jaar uitgevoerd, heeft bewezen goed te werken én overeenkomstig te zijn met de geldende Corona-maatregelen. Begrip van een ieder is gewenst. Samen maken wij er een succesvol zomer-zwemseizoen van!

Zéér succesvolle online voorverkoop zwemabonnementen en inschrijvingen voor zwemlessen
Dat de zwemsport in Wijhe en omstreken populair is, is voor velen een gegeven. De voorverkoop van zwemabonnementen, die dit jaar online van start is gegaan, was meer dan succesvol. Ruim 1.400 zwemfanaten hebben in de voorverkoop een zwemabonnement online gekocht! Een ongekend hoog aantal, ook kijkende naar de afgelopen jaren. De online voorverkoop en de speciale inloopochtenden werden met heel veel enthousiasme ontvangen. Dank aan de diverse medewerkers en vrijwilligers die hun steentje hieraan hebben bijgedragen, is dan ook op zijn plaats!
Oók de inschrijvingen voor de zwemlessen voor het Zwem ABC waren overweldigend. Door de vele aanmeldingen zijn er door SZW extra momenten voor zwemlessen ingepland. Hiermee wordt de enorme behoefte voor zwemlessen in Wijhe dus ingevuld.

Zwembad De Welters gaat voor duurzaam!
Het bestuur van Stichting Zwembad De Welters heeft de afgelopen periode diverse voorbereidingen getroffen om op het vlak van duurzaamheid het zwembad een nieuwe dimensie te geven qua energievoorziening. Onlangs zijn maar liefst 63 zonnepanelen geplaatst op de daken van het zwembadterrein. Hiermee wil de stichting haar steentje bijdragen op het vlak van verduurzaming van het zwembad. Deze grote investering is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van Stichting Vrienden van de Welters, waarin alle ruim 300 donateurs en ruim 30 zakelijke sponsors vertegenwoordigd zijn. Het bestuur van Stichting Zwembad De Welters is hen dan ook zéér dankbaar voor deze bijzondere toezegging! Het toont wederom aan dat het zwembad is verankerd in de Wijhese samenleving.

Op het zwembadterrein zijn tevens diverse andere zaken gerealiseerd m.b.t. faciliteiten en het verder modernisering van het zwembad. Zo zijn er i.s.m. Van Gurp Installatiebedrijf, Bouwbedrijf Hemeltjen en Tegelhuys Wijhe nieuwe douches met tegelwerk gerealiseerd en is het peuterbadje nog toegankelijker gemaakt. Daarnaast is er een nieuwe waterattractie aangeschaft met speciale dank aan Rabo Club Support! Kortom: het huidige zwembad in Wijhe blijft innoveren en moderniseren, om de doelgroep in deze tijd zo goed mogelijk te blijven bedienen.

Nog meer focus op professioneel toezicht
Stichting Zwembad De Welters heeft sinds enige jaren een verdere visie ontwikkeld op het vlak van professioneel toezicht incl. de bijbehorende protocollen. Vanaf dit jaar heeft SZW zelf nieuwe medewerkers / toezichthouders aangesteld om het zwembad qua toezicht een verdere impuls te geven. Dit sluit dan ook uitstekend aan bij de visie van het bestuur: ‘Vrijwillig waar het kan en professioneel waar het moet!’. I.s.m. de vele vrijwilligers is Zwembad de Welters nóg meer de plek voor jong en oud om de zwemsport op een veilige wijze uit te oefenen én te recreëren.

Klaar voor de start….’
Net als voorgaande jaren zal Zwembad De Welters de plek zijn voor zwemminded Wijhe en omstreken. Het zwembad zal dagelijks geopend zijn voor recreatieve (banen) zwemmers en voor het diploma zwemmen voor A, B en C. Daarnaast zal de Wijhese Zwemclub (WZC) haar trainingen voor de verdere diploma’s en de waterpoloafdeling aanbieden. Het zwembad is dit jaar wederom op vaste, ruime tijden geopend.

“Na een intensieve voorbereidingsperiode van vele maanden kijken wij uit naar de start van het nieuwe zwemseizoen op woensdag 21 april a.s. De Corona-situatie leert ons dat wij met z’n allen vertrouwen op gebruikelijke zaken en gewoonten. Echter is alles niet vanzelfsprekend. Samen zijn wij verantwoordelijk voor onze volksgezondheid, de onderlinge cohesie en maken wij onze maatschappij. Stichting Zwembad De Welters neemt ook dit jaar uiteraard haar verantwoordelijkheid en stelt alles in zijn werk om de gezondheid van onze bezoekers te garanderen.

Als stichtingsbestuur zijn wij trots dat wij ook in deze tijd het zwembad kunnen openen én diverse moderniseringen hebben kunnen realiseren. Samen met álle medewerkers, vrijwilligers, sponsors én donateurs zorgen wij ervoor dat Zwembad De Welters haar maatschappelijke functie kan blijven vervullen. Wij bedanken de medewerkers én vrijwilligers dan ook héél hartelijk voor hun ongelooflijke inzet – veelal op vrijwillige basis – in de afgelopen maanden. Wij zijn in ieder geval klaar voor de start…!”, aldus Wilco Roetert Steenbruggen, Secretaris van Stichting Zwembad De Welters.

Zwembad De Welters opent zogezegd op woensdag 21 april a.s. om 13.30 uur haar poorten voor het publiek. Zaterdag 4 september 2021 zal het seizoen eindigen, met evt. een week verlenging, bij heel mooi weer. Alle informatie over de openingstijden, tarieven en geldende regels zijn te vinden op www.zwembaddewelters.nl

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Start verkoop bedrijfskavels op bedrijventerrein De Meente Noord in Olst

De gemeente Olst-Wijhe start op 12 juli met de verkoop van bedrijfskavels ...