Stelling: Donorregistratie is hét middel tegen wachtlijsten

Deze week staat de Stemtafel weer in Wijhe. De stelling luidt: “Donorregistratie is hét middel tegen wachtlijsten”. We staan zaterdag 18 januari tussen 11:30-13:00 vlak bij de Albert Hein. Kom langs, en geef uw mening!
Jaarlijks overlijden in Nederland 130 tot 150 patiënten omdat ze niet op tijd een donororgaan kunnen krijgen. Het aandeel Nederlanders dat in het donorregister kenbaar heeft gemaakt orgaandonor te willen zijn is 24%, terwijl uit vele onderzoeken blijkt dat meer dan 60% van de Nederlanders zijn organen wil afstaan na de dood. Om daar verandering in te brengen wordt het Actief Donor Registratiesysteem (ADR) komend jaar van kracht. Iedereen wordt gevraagd te kiezen om wel of geen donor te worden. Degenen die geen keus maken, worden geacht geen bezwaar te hebben. De vraag is; gaat dit een oplossing bieden voor de wachtlijsten en het overlijden van patiënten? D66-Olst Wijhe gaat hierover graag met u in gesprek

[end] De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Salland1 staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Koninklijke Onderscheiding voor Wim Holterman uit Raalte

Burgemeester Rob Zuidema heeft zaterdagmiddag 15 juni tijdens de Korbeld Rohda Dag ...