Woningbouwlocatie Marissink in Nieuw Heeten

Locatie Marissink wordt de nieuwe woningbouwlocatie van Nieuw Heeten. De locatie is eerder al aangeduid als toekomstige woningbouwlocatie (Dorpsvisie Nieuw Heeten 2014). Inmiddels is er concrete behoefte aan woningbouw. Aanleiding voor de gemeente Raalte om actie te ondernemen en een stedenbouwkundig plan te ontwikkelen. Het concept stedenbouwkundig plan is gereed en wordt gezien de huidige situatie op digitale wijze aan het dorp gepresenteerd.

Wethouder Wout Wagenmans: “Vorig jaar is samen met Plaatselijk Belang een enquête gehouden om de woningbehoefte in kaart te brengen. Daaruit bleek dat er op deze locatie behoefte is aan woningen voor ouderen en jongeren. Deze waardevolle informatie hebben we meegenomen bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan. Ook hebben we gesprekken gevoerd met direct omwonenden.”

Stedenbouwkundig conceptplan
Het stedenbouwkundig plan biedt ruimte voor circa dertig woningen voor verschillende doelgroepen en in diverse prijsklassen. Geïntersseerden kunnen het conceptplan bekijken op www.raalte.nl/woningbouwlocatie-marissink. Via het online reactieformulier kan iedereen tot en met vrijdag 17 juli reageren. Zo komen we samen tot invulling van het plan. Na een aanpassingsronde waarin we reacties uit het dorp beoordelen en eventueel verwerken in het plan, stelt het college van burgemeester en wethouders het definitieve stedenbouwkundigontwerp vast.

Rood voor Rood regeling
Het plan biedt ruimte voor maximaal vier woningen die in het kader van de Rood voor Rood regeling gebouwd kunnen worden. Deze regeling biedt bouwrecht van een woning, als elders een vastgestelde hoeveelheid meters landschap ontsierende schuren worden gesloopt.

Vervolg
Na het stedenbouwkundig ontwerp volgt het bestemmingsplan. Hier leggen we momenteel de laatste hand aan. We streven ernaar om het plan na de zomer (september 2020) ter inzage te leggen, zodat we begin 2021 kunnen starten met het bouwrijp maken van de grond en de kaveluitgifte.

Interesseformulier
Heeft u belangstelling voor een kavel in plan Marissink of wilt u op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen? Registreer u dan via het interesseformulier op de website van de gemeente Raalte. Op de website vindt u ook een interesseformulier voor een Rood voor Rood kavel.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...