Verkenner/informateur adviseert onderzoek vorming coalitie BB, CDA en VVD in Raalte

De heer Vroomen (verkenner/informateur) adviseert op basis van de gevoerde gesprekken met de fracties uit de gemeenteraad van Raalte de vorming van een coalitie van BurgerBelangen (BB), CDA en VVD te onderzoeken. De verkenner/informateur stelt daarbij vast dat de bereidheid bij deze drie fracties aanwezig is en adviseert als eerste stap het opstellen van een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dit valt te lezen uit de rapportage die de heer Vroomen aan de fracties van GB en BB heeft opgeleverd (zie bijlage). De heer Vroomen is begin april door de twee fracties aangesteld als verkenner/informateur om een nieuw college te verkennen.

College van vier wethouders
Het college zou, naast de burgemeester, bij voorkeur moeten bestaan uit vier wethouders. Bij de vorming van een nieuw college dient expliciet te worden stilgestaan bij de invulling van de rol van wethouders in een collegiaal bestuur, aldus Vroomen. Hier zou een meerjarig ontwikkelprogramma voor kunnen worden opgezet.

Coalitieakkoord en raadsagenda
Verder adviseert Vroomen om na de vaststelling van het coalitieakkoord vanuit de gemeenteraad een raadsagenda te ontwikkelen, waarin voor de Raalter samenleving belangrijke onderwerpen worden geagendeerd en in tijd uitgezet. De maatschappelijke betrokkenheid richt zich daarbij op de (grote) inhoudelijke discussies die in de komende vier jaar gevoerd zullen worden.

Mevrouw Weertman geeft aan dat “Gemeente Belangen verrast is door het advies van de verkenner/informateur. Gemeente Belangen heeft aangegeven als grootste partij in de nieuwe raad ook in de nieuwe periode haar verantwoordelijkheid te willen nemen binnen een nieuw te vormen college. We hebben de afgelopen jaren goed samengewerkt binnen het huidige college maar ook als totale raad. Er zijn mooie stappen gezet op bestuurlijk, sociaal en economisch gebied. We zijn dan ook zeer benieuwd naar de toelichting van de informateur en de reactie van de andere partijen”.

De heer Nijboer laat weten: “Wij hebben de gesprekken met de heer Vroomen als open, grondig en plezierig ervaren. Het resultaat is een gedegen analyse en een goed onderbouwd advies. Wij gaan er graag mee aan de slag.” Vroomen stelt voor het voortouw voor de vervolgstap in de coalitievorming neer te leggen bij de fractie van BB en geeft donderdag 14 april tijdens een rond de tafel gesprek een mondelinge toelichting op het rapport. De rond de tafel start om 19.30 uur in het gemeentehuis van Raalte en is ook te volgen via de livestream.

Over Salland TV

x

Check Also

Kaveluitgifte fase 2 nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte van start

De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. In ...