De manier waarop nu wordt geprobeerd het aantal wilde zwijnen op de Veluwe in toom te houden, werkt niet.


Veluwe -Afschieten wilde zwijnen werkt niet

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft het kabinet dinsdag om onafhankelijk onderzoek gevraagd naar goede alternatieven. Onder meer Partij van de Arbeid, SP, D66 en PVV steunen het voorstel hiertoe van de Partij voor de Dieren. Ze concluderen dat de huidige aanpak moet worden aangepast, aangezien nu nog 80 procent van de wilde zwijnen wordt afgeschoten en dit er niet toe leidt dat het aantal afneemt.

De Kamer geeft verantwoordelijk staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) een halfjaar de tijd om het onderzoek naar alternatieven te laten uitvoeren. Gedacht wordt aan het aan de natuur over laten, zodat zwijnen door voedselgebrek of ziekte dood gaan.

Over Salland TV

x

Check Also

Lokaal FNV Vechtdal bijeenkomst

Lokaal FNV Vechtdal organiseert een bijeenkomst voor medewerkers in  de Verpleegtehuizen, Verzorgingstehuizen ...