Tijdelijk geen schapen op droge dijken

Om verdere schade aan droge dijken te voorkomen, stelt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een zogeheten beweidingsverbod in vanaf maandag 15 juni 12.00 uur. Het verbod is van toepassing op delen van dijken langs de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water en de Sallandse weteringen. Dit betekent dat veehouders hun schapen tijdelijk van de dijk moeten halen. Door de droogte heeft de grasbekleding het moeilijk, zeker op de zanddijken. Deze grasmat dient als beschermlaag van de dijken tijdens hoogwater.

Door de lange periode zonder voldoende regen is de grasmat van dijken en de toplaag waarin de wortels zitten, verdroogd. Door schapen van de kwetsbare dijken te halen, wil het waterschap verdere beschadiging voorkomen. Dit is maatwerk, want op andere plekken kunnen schapen blijven grazen. Naar verwachting herstelt de grasmat zich als er weer voldoende regen valt.

Bestuurslid Breun Breunissen geeft aan dat onder normale omstandigheden beweiding van dijken volgens de voorschriften is toegestaan. “Hiervan kan tijdelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld om de grasmat te beschermen in tijden van droogte, zoals nu het geval is. Pachters en eigenaren van dijken weten dit. We hebben ze met een brief persoonlijk op de hoogte gesteld. Het beweidingverbod blijft tot nadere berichtgeving van kracht.”

Goede conditie
Dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Hoe beter het waterschap de dijken onderhoudt, hoe sterker ze zijn in situaties wanneer het er op aan komt en het water tegen de dijken klotst. Hoe minder schade door het jaar heen ontstaat, hoe minder herstelwerkzaamheden nodig zijn om de dijken in goede conditie te houden. Een beweidingverbod tijdens extreme droge of natte periodes draagt daar aan bij.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...