Landelijke hittekaart gevoelstemperatuur online

In juni 2020 is de landelijke hittekaart gelanceerd. Deze kaart is voor iedereen toegankelijk en geeft voor
heel Nederland de gevoelstemperatuur weer op een hete zomerdag. In tegenstelling tot
luchttemperatuur is gevoelstemperatuur een goede indicator voor hittestress. Witteveen+Bos heeft de
kaart voor de gevoelstemperatuur ontwikkeld in samenwerking met Wageningen University & Research
en stichting Climate Adaptation Services.

De kaart kan via www.klimaateffectatlas.nl/nl/kaartverhaal-hitte (tabblad Hittekaart gevoelstemperatuur) worden bekeken.
Door klimaatverandering en verstedelijking kan de gevoelstemperatuur op een hete zomerdag hoog
oplopen. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen en kan zelfs leiden tot sterfte. Voor het bepalen van de
gevoelstemperatuur worden verschillende manieren gebruikt, wat zorgt voor onduidelijkheid. Om daar een
einde aan te maken, hebben onderzoekers van Wageningen University & Research een gestandaardiseerde
methode ontwikkeld waarmee op basis van open data de gevoelstemperatuur kan worden berekend. In
opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Witteveen+Bos met deze nieuwe
standaard een zeer gedetailleerde kaart gemaakt van de gevoelstemperatuur van hete zomerdagen in heel
Nederland.

Anna Goede, specialist stedelijke klimaatadaptatie bij Witteveen+Bos: ‘Op vakantie aan het strand is een
temperatuur van 30 graden heerlijk, maar in de stad kan het bij diezelfde temperatuur uit de wind en in de
volle zon voelen als 40 graden. Dat komt doordat de gevoelstemperatuur iets anders is dan de
luchttemperatuur. De gevoelstemperatuur geeft aan hoe warm een persoon het heeft en wordt onder
andere bepaald door de inrichting van de omgeving. In de stad voelt het vaak warmer doordat er veel
gebouwen dicht op elkaar staan en er weinig groen is.’

De gevoelstemperatuur is voor een deel persoonsafhankelijk. Ouderen hebben bijvoorbeeld een hogere
gevoelstemperatuur doordat zij hun warmte minder goed kwijt kunnen. Daarnaast wordt de
gevoelstemperatuur ook bepaald door de aanwezigheid van zon, schaduw, wind, bomen en gebouwen. De
hittekaart laat in detail zien hoe de gevoelstemperatuur varieert in stedelijk gebied. Bij dichte bebouwing is
veel hittestress. Op open plekken, bij water en in parken met bomen is het juist koeler. Anna Goede: ‘We
hopen dat gemeenten de kaart gebruiken in het beleid rond klimaatadaptatie en volksgezondheid.

Bijvoorbeeld door te kijken naar hittestress bij verzorgingstehuizen. De kaart laat zien waar het extreem heet
kan worden. Bij gebiedsontwikkeling en bij de inrichting van de openbare ruimte kan de gemeente daar
rekening mee houden.’

De kaart is door stichting Climate Adaptation Services opgenomen in de Klimaateffectatlas. Op
www.klimaateffectatlas.nl zijn ook andere kaarten te vinden die een indruk geven van de dreiging van
overstroming, wateroverlast, droogte en hitte als gevolg van klimaatverandering.

Over Salland TV

x

Check Also

Lokaal FNV Vechtdal bijeenkomst

Lokaal FNV Vechtdal organiseert een bijeenkomst voor medewerkers in  de Verpleegtehuizen, Verzorgingstehuizen ...