Een arbeidsongeschikte personeelsconsulent van de gemeente Raalte heeft afgelopen jaar een vergoeding van 246.000 euro gekregen.


Raalte – Flinke vergoeding voor arbeidsongeschikte gemeenteambtenaar

Dat schrijft minister Donner aan de Kamer in de rapportage over publiek gefinancierde topinkomens. Burgemeester Piet Zoon zegt dat het om een uitkering gaat. Na drie jaar reïntegratie bleek dat de zieke medewerker namelijk niet verder kon werken. Ook betaalt het UWV de helft van de 246.000 euro mee. En dat is een standaard regeling van het UWV voor arbeidsongeschikte rijksambtenaren. 

Minister Donner stuurde eind vorige week de rapportage over publiek gefinancierde topinkomens naar de Kamer.Sinds 2006 regelt de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen Gefinancierde Topinkomens (WOPT) dat de inkomensgegevens openbaar gemaakt moeten worden van functionarissen met een ‘beloning’ boven het gemiddelde ministersalaris (in 2009 188.000 euro).

Van de 2511 organisaties die moesten aangeven of ze topinkomens te meldden hadden, heeft 97% gereageerd. Twintig procent van de organisaties heeft een topinkomen uitgekeerd. Door deze 503 organisaties zijn in totaal 2232 functionarissen aangemeld. Er staan 49 ambtenaren van Rijk, provincie, gemeente of waterschappen op de lijst (2,2%).

Over Salland TV

x

Check Also

Salland Vandaag: hoofdpunten uit het nieuws van 5 december

Wat is het laatste en belangrijkste nieuws uit Salland? Dagelijks worden de ...