Stedenbouwkundig plan woningbouwlocatie Luttenberg vastgesteld

Luttenberg is weer een stap dichterbij nieuwbouw! Het stedenbouwkundig plan voor de woningbouwlocatie aan de Luttenbergerweg is vastgesteld. De gemeente heeft de benodigde grond aangekocht. In de eerste fase is er ruimte voor 20 à 30 woningen voor verschillende doelgroepen en in diverse prijsklassen. Op termijn is – afhankelijk van de behoefte – doorontwikkeling naar zo’n 50 woningen mogelijk.

Wethouder Wout Wagenmans: “De locatie is eerder samen met de inwoners van Luttenberg bepaald. Het stedenbouwkundig plan hebben we ook samen opgesteld. Via een online presentatie van het conceptplan kon iedereen reageren. Direct omwonenden en Plaatselijk Belang zijn hier ook nauw betrokken bij geweest. Het plan bestaat uit verschillende woonvelden met voor ieder wat wils. De groenzone die midden door het plan loopt biedt ruimte voor speelgelegenheid en waterberging. Het groen rondom de locatie blijft behouden.”

Flexibele verkaveling
De verkaveling en type woningen zijn – binnen bepaalde kaders – nog flexibel in te vullen. Dit hangt van de woningbehoefte af. Om meer inzicht te krijgen in de behoefte aan kleinere woningen wordt er binnenkort een enquête uitgezet in het dorp. Plaatselijk Belang en de gemeente trekken hier samen in op. De uitkomsten van de enquête worden meegenomen bij het opstellen van het bestemmingsplan. In dat plan worden de exacte randvoorwaarden voor de nieuwbouw vastgelegd.

Vervolg
Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor het bestemmingsplan. In de eerste helft van 2021 zal de bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. In deze periode starten we ook met de kaveluitgifte. In de tweede helft van 2021 vindt het bouwrijp maken plaats. We verwachten dat de bouw van de woningen eind 2021 kan starten.

Interesseformulier
Heeft u belangstelling voor een kavel in Luttenberg? Of wilt u op de hoogte gehouden worden over de voortgang van het project? Registreer u dan via het interesseformulier op de website van de gemeente Raalte.

Kijk voor meer informatie op raalte.nl/woningbouw-luttenberg.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...