Olst-Wijhe gaat handhaven op aangelegde ringdijk Olasfa

De ringdijk op het Olasfaterrein is in strijd met de verleende aanlegvergunning aangelegd. De ringdijk past wel binnen het geldende bestemmingsplan Olst-west 2005. Dat is de uitkomst van het onderzoek naar aanleiding van het handhavingsverzoek dat omwonenden hebben ingediend. De gemeente gaat handhavend optreden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de Combinatie aan te schrijven en op te dragen om de ringdijk aan te leggen volgens de verleende aanlegvergunning uit 2011. De Combinatie was de aanvrager van deze aanlegvergunning en heeft de ringdijk in opdracht van Abbott aangelegd.
Het is gebruikelijk en wettelijk geregeld dat in een handhavingstraject de aanvrager in de gelegenheid wordt gesteld een nieuwe aanvraag in te dienen. Dit wordt legaliseren genoemd. Als de aanvraag niet wordt ingediend of als de aangevraagde vergunning wordt geweigerd, dan moet de ringdijk alsnog op de eerder vergunde plek worden gelegd.

Het is aan Abbott en de Combinatie of er een nieuwe aanlegvergunning wordt aangevraagd. Als dat wordt gedaan dan moet de gemeente deze vergunningsaanvraag toetsen aan het wettelijk kader. Voldoet de aanvraag daaraan, dan wordt de aanlegvergunning verleend en ter inzage gelegd. Hier kunnen belanghebbenden bezwaar tegen indienen.

Overzicht van bestemmingsplannen en vergunning vanaf 2004
De gemeente heeft naar aanleiding van het handhavingsverzoek een overzicht (feitenrelaas) gemaakt van bestemmingsplannen en vergunning voor het Olasfaterrein vanaf 2004. Dat feitenrelaas is beschikbaar gesteld aan de bewoners die het handhavingsverzoek hebben ingediend en te lezen op www.olst-wijhe.nl/olasfa.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...