Start plannen voor woningbouw op schoollocaties in Wijhe

In Wijhe komt een nieuw Kindcentrum dat onderdak biedt aan drie basisscholen uit Wijhe en één uit Boerhaar. Op alle vier locaties die vrijkomen wil de gemeente Olst-Wijhe woningen bouwen. Burgemeester en wethouders besloten deze week geld vrij te maken om al dit jaar van start te kunnen gaan met de plannen van aanpak voor de drie in Wijhe gelegen schoollocaties. De plannen voor de locatie van KBS De Bongerd volgen later. De gemeente zet vaart achter de plannen omdat de behoefte aan extra woningen groot is.

Het nieuwe Kindcentrum komt op de locatie SPOC aan de Lange Slagen en is naar verwachting in 2025 klaar. Het Kindcentrum biedt straks onderdak aan OBS De Wije (voorheen de Peperhof), KBS Sint Jozef, CBS Matzer en KBS De Bongerd. Door de herontwikkeling van de huidige schoollocaties op tijd in gang te zetten, kan na de verhuizing van de basisscholen zo snel mogelijk gestart worden met nieuwbouw op de vrijkomende schoollocaties.

Focus op wonen

Er is een grote behoefte aan extra woningen in Olst-Wijhe. De raad besloot daarom afgelopen zomer dat de gemeente de focus legt op woningbouw, onder de noemer “Olst-Wijhe, toekomstbestendige, eigenzinnige regionale woongemeente aan de IJssel”. Daarbij is vooral in Wijhe de woningdruk hoog, terwijl de mogelijkheden voor woningbouw beperkt zijn, zeker op de korte termijn. Dat maakt het extra belangrijk om snelheid te maken met de schoollocaties.

De nieuwbouw op de schoollocaties sluit zoveel mogelijk aan bij de wensen uit de samenleving en dat betekent dat er vooral wordt gekeken naar woningen voor senioren en voor jongeren. Met Salland Wonen is afgesproken dat er minimaal 25% sociale huur komt en daarnaast is er onder andere plek voor goedkopere koopwoningen.

De gemeente maakt voor elke locatie een eigen plan van aanpak. Daarin komt onder meer te staan hoe de gemeente de inwoners betrekt bij het maken van de plannen voor de schoollocaties. Naar verwachting zijn de plannen in de tweede helft van 2022 klaar. Voor de Bongerd worden eerst nog verdere onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden voor woningbouw op deze locatie.

Vooruitlopend op deze plannen start voor de voormalige schoollocatie Tellegen binnenkort een openbare biedprocedure. De gemeente daagt geïnteresseerde ontwikkelaars?uit om een plan te maken en een bieding uit te brengen.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Start verkoop bedrijfskavels op bedrijventerrein De Meente Noord in Olst

De gemeente Olst-Wijhe start op 12 juli met de verkoop van bedrijfskavels ...