Aan de slag voor schoon en voldoende water met Boeren voor drinkwater

Advies op maat, werken aan waterbeschikbaarheid en vergoeding voor effectieve maatregelen stimuleren Overijsselse boeren om meer aan de slag te gaan met waterkwaliteit- en kwantiteit. Al 100 agrarische ondernemers zijn aangesloten bij het project Boeren voor drinkwater, maar dat moeten er meer worden als het aan Martin Immink, voorzitter LTO Noord afdeling West-Twente, ligt. “Nu meedoen, voorkomt aangescherpte maatregelen straks.”

“Schoon en voldoende water is voor ons allemaal van groot belang”, zegt Martin Immink (voorzitter LTO Noord, afdeling West-Twente). Hij is samen met partners als de provincie Overijssel, Vitens en de waterschappen Drentse Overijsselse Delta, Vechtstromen en Rijn en IJssel betrokken bij de uitvoering van de bestuursovereenkomst Nitraatuitspoeling in uitspoelingsgevoelige grondwaterbeschermingsgebieden in Overijssel.

Overijsselse boeren nemen hun verantwoordelijkheid

In die rol moedigt Martin Immink zijn collega’s aan deel te nemen aan het project Boeren voor drinkwater. “In droge tijden weten wij als geen ander hoe belangrijk water is: vee moet drinken en gewassen groeien alleen als ze voldoende en schoon water krijgen. Veel Overijsselse boeren nemen hun verantwoordelijkheid en werken via Boeren voor drinkwater aan een gezonde bodem en betere waterkwaliteit.”

“Wat mij aanspreekt aan de aanpak van Boeren voor drinkwater is dat je als ondernemer zelf bepaalt hoe je aan de slag gaat”, zegt Immink. “Bijvoorbeeld door je te verdiepen in een relevant thema of ervaringen van collega-ondernemers te horen tijdens studiebijeenkomsten en demonstraties. En wellicht met vergoeding direct maatregelen te nemen.”

Gezamenlijk bewijzen we dat we het goed doen

Het project is volgens de LTO-bestuurder ook effectief vanwege de gebiedsgerichte aanpak. “We werken met z’n allen aan waterkwaliteit- én kwantiteit. Kijk maar naar de betrokkenheid van de waterschappen. We zijn het wellicht niet over alles eens, maar gezamenlijk zorgen we er wel voor dat de waterbeschikbaarheid hoger op de bestuurlijke agenda komt. En dat er vervolgens wat mee gebeurt.”

Immink maakt zich grote zorgen over eventuele verscherpte maatregelen wanneer niet alle boeren meedoen aan projecten als Boeren voor drinkwater. “Ik zie maar één mogelijkheid en dat is gezamenlijk de schouders eronder zetten. Als zoveel mogelijk agrariërs meedoen, bewijzen we dat we van goede wil zijn en laten we zien dat we het goed doen. Daarmee voorkomen we zoveel mogelijk aanvullende verplichtende maatregelen.” Binnen het project krijgt iedere deelnemer gericht advies, zodat elke boer daar voordeel uit kan halen.

Optimistische bedrijfsresultaten

Melkveehouder Harold Dubbink uit Lemele ziet dat de aanpak op maat leidt tot optimistische bedrijfsresultaten. “Ik ben deelnemer van het eerste uur en tref al een aantal jaren allerlei maatregelen, zoals efficiënter inzetten van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting, waardoor minder nodig is. Goed voor bodem en water, maar ook voor mijn bedrijf. Ik vind het ook belangrijk om in het project de dialoog aan te gaan met partners als waterschappen, provincie en Vitens zodat deze partijen meer denken vanuit de praktijk.”

Immink: “Veel deelnemers zijn enthousiast en dat is mooi: hoe meer boeren meedoen, des te beter de gebiedsresultaten zijn. We versterken elkaar. Dus boeren en tuinders uit Overijssel, sluit je aan!”

Meer informatie

Meer informatie over het project Boeren voor Drinkwater is te vinden op r.koekoek 06-21882442) of daw via 088-888 66 31 voor beheergebied Waterschap Drentse Overijsselse Delta en waterschap Rijn en IJssel.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...