Stand van zaken aanvraag omgevingsvergunning pluimveehouderij Welsum

Het vergunningverleningstraject voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het pluimveebedrijf aan de Erveweg in Welsum neemt de nodige tijd in beslag en vanzelfsprekend worden hierover vragen gesteld aan de gemeente Olst-Wijhe.  De belangrijkste reden voor dit langdurige proces is dat het college van burgemeester en wethouders het besluitvormingsproces buitengewoon serieus neemt en dit zorgvuldig wil afronden. De zienswijzen die begin 2017 zijn binnengekomen worden goed afgewogen en hebben geleid tot extra advies- en onderzoek aanvragen.

Dit neemt de nodige tijd in beslag. Daarnaast zijn gedurende het proces door het rijk de wijzigingen vormvrije MER (Milieu Effect Rapportage) vastgesteld, zonder overgangsrecht vast te stellen. Dit heeft er toe geleid dat alsnog via een vormvrije MER de aanvraag getoetst is aan de aspecten die met een vormvrije MER beoordeeld moeten worden. Inmiddels is de gemeente Olst-Wijhe met de afrondende fase bezig en de gemeente verwacht binnen afzienbare tijd een besluit te kunnen nemen op de aanvraag.

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...