Salland Wonen zet in op flexwonen om kansen op de woningmarkt te vergroten

De woningmarkt staat momenteel onder grote druk, met een aanzienlijke vraag naar meer sociale huurwoningen. Het vinden van nieuwe bouwlocaties kost echter veel tijd, en de bouw van nieuwe woningen wordt vaak aangevochten en vertraagd door juridische procedures die jaren kunnen duren. Dit wordt beschreven in het jaarverslag 2022 van SallandWonen.

Om een snelle oplossing te bieden voor mensen die dringend een woning nodig hebben, is SallandWonen in overleg met de gemeentes gestart met de realisatie van flexwoningen. Directeur-bestuurder Marijke Kool benadrukt het belang van deze flexwoningen bij de presentatie van het jaarverslag en ziet het als een kans om de druk op de woningmarkt te verlichten.

Ondanks de turbulente en onzekere tijden van 2022, heeft SallandWonen belangrijke doelen bereikt. Zo zijn er 127 woningen verduurzaamd, zijn er Buitengewoonthuiswoningen gebouwd en is er samengewerkt met gemeenten om de wooncrisis aan te pakken, onder andere door het realiseren van tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen en versnelde opvang van statushouders. Hoewel procedures soms voor vertraging hebben gezorgd, heeft SallandWonen vertrouwen in het uitvoeren van hun projecten, ook al gebeurt dit vaak later dan gepland.

Op het gebied van betaalbaarheid heeft SallandWonen de huurverhoging voor veel huurders weten te beperken tot 1,9%, en voor een groep huurders zelfs geen huurverhoging doorgevoerd. Daarnaast heeft de organisatie een actie tegen energiearmoede geïntroduceerd door energievakmannen in te zetten voor kleine aanpassingen in woningen.

Duurzaamheid en groene leefbare wijken zijn ook speerpunten geweest in 2022. Er is € 4,5 miljoen geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen, wat heeft geleid tot een gemiddeld energielabel B. Er zijn verschillende initiatieven genomen om groene wijken te bevorderen, zoals een groene burendag en acties om tegels te vervangen door planten. Daarnaast is er een voorbeeldtuin gecreëerd, waar voorbijgangers informatie kunnen vinden over de aanleg en het onderhoud ervan.

Financieel resultaat over 2022

In 2022 hebben we 2,1 miljoen euro meer uitgegeven dan we aan huur hebben ontvangen. Dit geld is besteed aan nieuwbouw, onderhoud, belastingen en onze eigen organisatie. Bovendien is ons vermogen afgenomen als gevolg van een daling van de huizenprijzen in de tweede helft van 2022. Ons vermogen wordt volgens de wet bepaald op basis van de getaxeerde waarde van onze woningen.

Veel van de projecten die in 2022 vertraging hebben opgelopen, worden nu uitgevoerd. We zullen bijvoorbeeld 20 buitengewoonthuiswoningen realiseren in de Molenwijk in Heino. In Olst zullen we 20 woningen slopen aan de Olsterkampweg en daarvoor in de plaats 23 buitengewoonthuiswoningen bouwen. De 9 circulaire woningen in Olstergaard zijn bijna gereed en bij de locatie Aberson is Nikkels gestart met de bouw van 20 huurwoningen. De flexwoningen in Olst worden snel gebouwd en ook in Wijhe is de bouw al begonnen. In Raalte zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het Kulturhus, waar 18 appartementen zullen komen. Daarnaast zijn er plannen voor vervangende nieuwbouw op de locatie de Ware, waar 24 (zorg)appartementen zullen worden gebouwd. Verder zullen we huisvesting voor spoedzoekers en statushouders realiseren in 15 appartementen in het complex Arkelstein.

Het jaarverslag 2022 kunt u hier vinden https://publicaties.sallandwonen.nl/jaarverslag-2022.

Over Salland TV

x

Check Also

Startersloket Raalte organiseert starterscafé in Heeten

Ontmoet andere startende ondernemers uit de regio en deel je kennis en ...