Rond de tafelgesprek over hoogte erfwindmolens Gemeente Raalte leidt tot boosheid bij insprekers

In de gemeente Raalte vind je in het buitengebied een aantal erfwindmolens. Deze kleine windmolens wekken energie op voor eigen gebruik. De maximale hoogte is momenteel 25 meter. De gemeente ontvangt verschillende signalen dat deze maximale hoogte niet meer voldoet aan de wensen van nu. Daarom vindt de gemeente het tijd om opnieuw naar de regels te kijken.

Tijdens het rond-de-tafelgesprek bespreekt de gemeenteraad de verschillende hoogtes (25, 35 en 40 meter) inclusief de gevolgen voor onder andere de omgeving, het landschap en de stroomopbrengst. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk of hogere windmolens gewenst zijn en welke hoogte passend is. Afhankelijk van de reactie van de raad kan het vervolgtraject, het aanpassen van de regels in het bestemmingsplan, in gang worden gezet. Er hebben zich erg veel insprekers gemeld voor dit onderwerp. Daarom werd besloten een aantal mensen 3 minuten het woord te geven en alle eventueel schriftelijke betogen worden meegenomen.

Insprekers geven vooral de mening over de al dan niet toegevoegde waarde van de hogere windmolens van 40 meter en uiten ook zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en landschapsbeeld. Ook twee voorstanders van het plaatsen van erfwindmolens op eigen erf melden zich in de inspraakronde. Zij denken dat het met de geluidsoverlast wel meevalt.
Toch overheerst bij veel insprekers de zorg dat zij te weinig inspraak missen. Jan Schottert, van Gemeente Belangen pleit voor een burgerpanel en wil wat ruimte voor participatie. “Het gaat iedereen veel te snel,” aldus Schottert.

Tot slot is het woord aan Wethouder Nijboer. Hij zegt het spanningsveld te begrijpen. Van duurzaamheid en kostenoverwegingen tot natuurbehoud. Op het moment dat de wethouder aangeeft niet verder op participatie te willen ingaan, slaat de stemming om in de zaal. Mogelijk is er de komende tijd nog ruimte voor opheldering om elkaar te horen op dit punt.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...