Regeling speelt met restant vouchers in op coronacrisis

560 mensen hebben de afgelopen twee jaar gebruik gemaakt van de voucherregeling Overijssels Vakmanschap van de provincie Overijssel en de techniekbranche. De regeling is bedoeld om personeel in technische beroepen bij te scholen en van werk naar werk te begeleiden, en om zij-instromers of mensen zonder werk klaar te stomen voor een baan in de techniek. Vooraf was rekening gehouden met 470 vouchers. Techniekbedrijven hadden de afgelopen jaren veel moeite om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Door de huidige coronacrisis is er meer vraag naar scholingstrajecten voor zittend personeel.

Overijssels Vakmanschap is een initiatief van brancheorganisaties, vakbeweging, opleidingsfondsen en de provincie Overijssel. De regeling moet meer mensen warm maken voor een baan in de techniek en zittend personeel doorontwikkelingsmogelijkheden geven. Per opleidingstraject was een bedrag beschikbaar tussen de 1000 en 2500 euro.

Met name zittend personeel maakte veel gebruik van de regeling. Zij gebruikten de vouchers om hun kennis up-to-date te houden, of om zich bij te scholen zodat zij bijvoorbeeld konden doorstromen naar een andere baan. Circa 110 vouchers gingen naar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak jongeren, ouderen of statushouders. Dankzij een opleiding konden zij snel aan de slag in de techniek.

Gedeputeerde Tijs de Bree van de provincie Overijssel (arbeidsmarkt): “Voldoende en goed opgeleid personeel zijn belangrijk voor ons midden- en kleinbedrijf, zeker in de techniek. De afgelopen jaren zaten techniekbedrijven te springen om nieuwe mensen, terwijl er ook mensen thuis zaten die niet waren gekwalificeerd voor het werk. Deze regeling heeft vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar gebracht. Hierdoor kregen mensen die al werkzaam waren in de techniek meer perspectief, en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans.”

Crisis vraagt om andere inzet
Door de coronacrisis kampen veel ondernemers op dit moment met teruglopende orderportefeuilles. De Bree: “Er wordt gezocht naar zinvolle tijdbesteding voor werknemers. De vraag naar opleidingen neemt toe. Vandaar dat we de 90 overgebleven trajecten voor nieuwe instromers die nu niet nodig zijn, inzetten voor bijscholing van werknemers die al wel werkzaam zijn in de techniek. Op die manier helpen we ondernemers en werknemers de crisis door.”

Voorzitter Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland: “Bedrijven in de technieksector hebben te maken met dalende omzetten als gevolg van de crisis. Tegelijkertijd blijven de vooruitzichten voor de langere termijn onverminderd positief. Maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie en digitalisering blijven ook na de crisis belangrijk. Daarom is het cruciaal dat werknemers zich ontwikkelen, en de opleidingsvouchers bieden die mogelijkheid. Ik ben blij dat huidige én toekomstig medewerkers hier massaal gebruik van maken. Ik hoop dat andere provincies het initiatief zullen van Overijssel zullen overnemen.”

Het project Overijssels Vakmanschap loopt langzaam af. In de regio’s Zwolle (HCA), Twente (Twents Fonds voor Vakmanschap) en Cleantech (Platform Techniek Stedendriehoek) worden nieuwe projecten gestart voor starters en doorstromers op de arbeidsmarkt. Hierbij is de provincie Overijssel ook betrokken.

Betrokken partijen bij Overijssels Vakmanschap zijn OTIB, Koninklijke Metaal Unie, Bouwend Nederland, Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI), Platform Bèta Techniek, de opleidingsfondsen OOMT, A&O, OOC, OOM, de vakbonden FNV, CNV en de Unie en VOC Vakopleiding Carrosseriebedrijf.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...