Rechtbank wijst voorlopige voorziening Jan Hooglandstraat af

De Rechtbank heeft op 2 juli 2020 de voorlopige voorziening van een bewoner van de Jan Hooglandstraat afgewezen. Het proces rondom de nieuwe inrichting van de Jan Hooglandstraat wordt nu weer opgestart met een zorgvuldige communicatie met de omwonenden.

Oordeel Rechtbank
De Rechtbank heeft in haar uitspraak bepaalt dat het treffen van een verkeersmaatregel als een normale maatschappelijke ontwikkeling worden beschouwd, waar iedereen mee te maken kan krijgen. Ook oordeelt de rechter dat de gemeente voldoende inzichtelijk heeft gemaakt op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen. Daarnaast heeft volgens de voorzieningenrechter de verzoeker enkel bezwaren ingediend die betrekking hebben op de herinrichting van (onder meer) de Jan Hooglandstraat en niet tegen het verkeersbesluit of de nadelige gevolgen die het verkeersbesluit voor de verzoeker heeft. De voorzieningenrechter oordeelt dat het verkeersbesluit ook bij een eventuele bodemprocedure stand zal houden.

Vervolg
De gemeente gaat komende week in overleg met de aannemer over de planning van de werkzaamheden. De omwonenden worden hierover tijdig en uitgebreid geïnformeerd. Ook informatie over bereikbaarheid, omleidingsroutes en het inzamelen van de afvalcontainers worden daarbij meegenomen.

Over Salland TV

x

Check Also

Start verkoop bedrijfskavels op bedrijventerrein De Meente Noord in Olst

De gemeente Olst-Wijhe start op 12 juli met de verkoop van bedrijfskavels ...