Samenwerking dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst van start

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft project dijkversterking Zwolle-Olst definitief gegund aan Boskalis Nederland. Dagelijks Bestuurslid Breun Breunissen en directeur Maar van Oord van Boskalis Nederland waren namens de betrokken partijen op de dijk aanwezig om de voorgenomen samenwerking te bekrachtigen. Het winnen van deze Europese aanbesteding betekent dat deze marktpartij de werkzaamheden samen met het waterschap gaat voorbereiden en vervolgens uit gaat voeren.

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst wordt versterkt om Salland en de stad Zwolle nog beter te beschermen tegen overstromingen. De 29 kilometer lange dijk langs de IJssel, tussen Olst en Zwolle, wordt de komende jaren aangepakt. Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

Dagelijks bestuurder Breun Breunissen: “We zijn blij met deze volgende stap in het project. We hebben gekozen voor een marktpartij die veel bijdraagt aan het bereiken van onze projectdoelstellingen en tijdens het project ons motto ‘in verbinding met de omgeving’ in de genen meedraagt.” De gekozen aanpak is anders dan gebruikelijk. Breunissen licht toe; “We bundelen de kennis en kracht van waterschap en markt al vroeg in het project en werken het door het Algemeen Bestuur gekozen Voorkeursalternatief samen uit. De bedoeling is dat we zowel de technische als financiële risico’s die zo’n project met zich meebrengt zo beter kunnen beheersen.”
Het waterschap en Boskalis Nederland werken de komende jaren de dijkversterking, samen met bestuurlijke partners en omgeving verder uit. De planfase wordt afgerond in 2022. De verwachting is dat in 2023 de uitvoering begint en in 2026 de dijk weer voldoet aan alle geldende eisen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Tot 2050 worden in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma. In het HWBP werken Rijk en waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta voert een aantal HWBP-projecten uit, waaronder de dijkversterking van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...