Raalte en WDOD willen simpeler taal gebruiken

“Het versimpelen van brieven is iets wat zeker leeft bij de gemeente Raalte. We zijn actief bezig om in allerlei teksten in duidelijke taal te (her)schrijven. We gaan dan ook zeker kijken hoe we gebruik kunnen maken van het Haagse plan.”

Dat schrijft de gemeente Raalte in reactie op het Haagse plan miljoenen te investeren in simpeler taalgebruik voor ambtenaren en politici.

“Voorbeelden van waar we nu mee bezig zijn: een aantal mails en brieven die mensen ontvangen wanneer zij een melding openbare ruimte doen of de brief die mensen ontvangen als herinnering dat hun paspoort of id-kaart bijna verloopt.”

WDOD
We vroegen Waterschap Drents Overijsselse Delta ook om een reactie. Herald van Gerner: “Wij hebben er zeker aandacht voor om ambtelijke en inhoudelijke taal begrijpelijk te maken voor bewoners en bestuurders. Zo zijn we momenteel bezig met de voorbereidingen voor trainingen voor onze medewerkers over heldere bestuursvoorstellen schrijven.”

“Daarmee willen bereiken dat het (voor ons bestuur en ook het publiek) nog duidelijker wordt welke besluiten het waterschap neemt en waarom. Daarbij gaat het naast het gebruik van begrijpelijke taal ook om zaken als kort en bondig schrijven en kernboodschappen formuleren. Tevens gaan we ook medewerkers trainen die geen bestuursvoorstellen, maar wel teksten schrijven voor hun functie. Bijvoorbeeld voor inleidingen, rapporten, projectplannen, presentaties, webteksten en notulen. Doel is dat lezers van de teksten begrijpen wat er wordt bedoeld en wat het voor hen betekent. Denk aan hoe je iets uitlegt aan de persoon die achter je staat in de rij bij de supermarkt.”

Toch moeilijke woorden
En we lazen drie pagina’s uit een stuk dat burgemeester en wethouders van Raalte aan de raad stuurde waarin uitleggen hoe ze het geld volgend jaar gaan verdelen. Deze woorden kwamen we tegen: Beleidsindicatoren, klimaatadaptatie, bestemmingsreserve, maatschappelijk vastgoed, programmabegroting, indicatorentabel, vijfpuntsschaal, mutaties, kadernota, weerstandsvermogen, autonome ontwikkelingen, meicirculaire, zomernota, conform, vervangingsinvesteringen…

 

 

 

 

Het bericht Raalte en WDOD willen simpeler taal gebruiken verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Het overbrengen van je merkidentiteit naar de klant

In een wereld waarin consumenten steeds meer keuzemogelijkheden hebben, is het essentieel ...