Sallandse Boer Robert Nijkamp was heel verrast dat het oogstgaveproject ‘Vruchten voor Bangladesh’ ondanks de recessie € 31.450 heeft opgebracht.

Raalte – Bijna recordopbrengst oogstgave 2009

Dat is maar € 150 minder dan de recordopbrengst van 2007. Als ambassadeur en promotor van het Oogstgave-project voor en tijdens Stöppelhaene mocht hij de cheque overhandigen aan dominee Carolien Zwerver, die deze namens de Raalter geestelijkheid in ontvangst nam.

De inzameling van de oogstgave is nauw verbonden met de Stöppelhaene. Elk jaar wordt een ander project gesteund op landbouwgebied, en dan liefst een project waar een Sallander bij betrokken is. Met de opbrengst wordt dit jaar een landbouwproject in Bangladesh ondersteund dat zich onder andere richt op het opzetten van zadenbanken.


Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...