Provinciale Staten Overijssel stemmen in met het nieuwe cultuurbeleid

Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met de cultuurnota van Gedeputeerde Staten voor het nieuwe cultuurbeleid 2017-2020. Op hoofdlijnen wordt het huidige beleid voortgezet. De provincie heeft daarnaast in de perspectiefnota 2017 vier miljoen euro extra opgenomen om meer ruimte te kunnen bieden voor flexibiliteit en nieuwe initiatieven. Dit was ook de wens van de cultuursector die nauw betrokken is bij het invullen van het nieuwe beleid. Ook fracties in Provinciale Staten gaven aan dat er extra geld naar de cultuur zou moeten gaan. De perspectiefnota wordt in juli in Provinciale Staten behandeld.

In de komende periode zet de provincie onder andere in op het behouden en beleefbaar maken van erfgoed, het versterken van het aanbod en het ondersteunen van cultuurparticipatie en talentontwikkeling. Daarnaast is een doel het vergroten van de toegankelijkheid van muziekeducatie op basisscholen en ook het toekomstbestendig maken van Overijsselse bibliotheken door innovatie. Het budget voor cultuur blijft per jaar ten minste op hetzelfde niveau als in de periode 2013-2016. En mogelijk stemmen de Staten in juli in met het voorstel voor uitbreiding van het budget met vier miljoen euro. De cultuurnota wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met prestaties en afspraken met de culturele instellingen.

“We hebben dit voorjaar onder het motto Spot On! – cultuur in de schijnwerpers – samen met de culturele sector, gemeenten en Provinciale Staten nagedacht over het nieuwe cultuurbeleid. De culturele instellingen zijn tevreden over het vorige beleid en vragen daarnaast om flexibiliteit om op actuele ontwikkelingen in te kunnen spelen. Dat zijn belangrijke pijlers onder het beleid voor de komende vier jaar. Het nieuwe beleid wordt breed gedragen en dat biedt een goede basis voor versterking van de cultuur in Overijsssel”, aldus Hester Maij, gedeputeerde voor cultuur.
Tijdens de Spot On! sessies namen ruim 350 inwoners, culturele instellingen, gemeenten en overige organisaties de cultuur en het cultuurbeleid onder de loep en kwamen met suggesties voor het toekomstige beleid. De resultaten werden op 8 april deze tijdens het jaarlijkse Cultuurcongres Overijssel in het Muziekcentrum in Enschede gepresenteerd. De fracties in Provinciale Staten waren vol lof over de manier waarop de Staten en de cultuursector via Spot On! betrokken zijn bij de invulling van het nieuwe cultuurbeleid.

Over Salland TV

x

Check Also

Southern musical ‘Old man on the frontporch’ op Juke Joint Stage

In de Juke Joint area op Ribs & Blues is weer van ...